STT Số ký hiệu Ngày
ban hành
Trích yếu
1 1111/BC-TCKH 06/07/2021 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 06 tháng đầu năm 2021
2 1112/BC-TCKH 06/07/2021 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý II năm 2021
3 544/BC-TCKH 06/04/2021 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2021
4 150/QĐ-UBND-XDCB 25/01/2021 Công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2020
5 123/QĐ-UBND 13/01/2021 Công bố công khai kế hoạch vốn XDCB và dự toán ngân sách thành phố Hồng Ngự năm 2021
6 59/BC-TCKH 12/01/2021 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý IV năm 2020
7 456/QĐ-UBND 10/12/2020 Công bố công khai phân bổ dự toán kinh phí mua sắm tài sản năm 2021
8 280/BC-UBND 18/11/2020 Công khai thuyết minh dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồng Ngự năm 2021
9 1390/BC-TCKH 06/10/2020 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 09 tháng đầu năm 2020
10 1391/BC-TCKH 06/10/2020 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý III năm 2020
11 1057/BC-UBND 05/08/2020 Tình hình thực hiện công khai dự toán 06 tháng đầu năm 2020 Đối với ngân sách xã, phường và các đơn vị dự toán ngân sách
12 1508/BC-UBND 05/08/2020 Tình hình thực hiện công khai dự toán 06 tháng đầu năm 2020 Đối với ngân sách xã, phường và các đơn vị dự toán ngân sách
13 185/QĐ-UBND 30/07/2020 Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước Thị xã Hồng Ngự năm 2019
14 184/QĐ-UBND 30/07/2020 Công bố công khai quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành trên địa bàn Thị xã Hồng Ngự 06 tháng đầu năm 2020
15 932/BC-TCKH 15/07/2020 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 06 tháng đầu năm 2020
16 933/BC-TCKH 15/07/2020 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý II năm 2020
17 419/BC-TCKH 03/04/2020 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2020
18 14/BC-UBND 31/01/2020 Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2020 trên địa bàn Thị xã
19 11/BC-TCKH 06/01/2020 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý IV năm 2019
20 609/QĐ-UBND 31/12/2019 Công bố công khai kết quả thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước Khu vực IX tạithị xã Hồng Ngự năm 2019
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...