STT Số ký hiệu Ngày
ban hành
Trích yếu
1 150/QĐ-UBND-XDCB 25/01/2021 Công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2020
2 123/QĐ-UBND 13/01/2021 Công bố công khai kế hoạch vốn XDCB và dự toán ngân sách thành phố Hồng Ngự năm 2021
3 59/BC-TCKH 12/01/2021 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý IV năm 2020
4 456/QĐ-UBND 10/12/2020 Công bố công khai phân bổ dự toán kinh phí mua sắm tài sản năm 2021
5 280/BC-UBND 18/11/2020 Công khai thuyết minh dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồng Ngự năm 2021
6 1390/BC-TCKH 06/10/2020 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 09 tháng đầu năm 2020
7 1391/BC-TCKH 06/10/2020 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý III năm 2020
8 1508/BC-UBND 05/08/2020 Tình hình thực hiện công khai dự toán 06 tháng đầu năm 2020 Đối với ngân sách xã, phường và các đơn vị dự toán ngân sách
9 1057/BC-UBND 05/08/2020 Tình hình thực hiện công khai dự toán 06 tháng đầu năm 2020 Đối với ngân sách xã, phường và các đơn vị dự toán ngân sách
10 185/QĐ-UBND 30/07/2020 Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước Thị xã Hồng Ngự năm 2019
11 184/QĐ-UBND 30/07/2020 Công bố công khai quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành trên địa bàn Thị xã Hồng Ngự 06 tháng đầu năm 2020
12 932/BC-TCKH 15/07/2020 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 06 tháng đầu năm 2020
13 933/BC-TCKH 15/07/2020 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý II năm 2020
14 419/BC-TCKH 03/04/2020 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2020
15 14/BC-UBND 31/01/2020 Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2020 trên địa bàn Thị xã
16 11/BC-TCKH 06/01/2020 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý IV năm 2019
17 609/QĐ-UBND 31/12/2019 Công bố công khai kết quả thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước Khu vực IX tạithị xã Hồng Ngự năm 2019
18 605/QĐ-UBND 31/12/2019 Công bố công khai quyết toán đầu tư công trình hoàn thành trên địa bàn thị xã Hồng Ngự năm 2019
19 580/QĐ-UBND 30/12/2019 Công bố công khai kế hoạch vốn XDCB và dự toán ngân sách thị xã Hồng Ngự năm 2020
20 515/QĐ-UBND 25/11/2019 Công bố công khai kết quả mua sắm tài sản tập trung trên thị xã Hồng Ngự năm 2019
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...