STT Số ký hiệu Ngày
ban hành
Trích yếu
1 57/BC-TH 11/03/2021 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội quý I năm 2021
2 31/BC-TH 17/02/2021 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 02 năm 2021
3 08/BC-TH 13/01/2021 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 01 năm 2021
4 179/BC-TH 14/12/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 12 năm 2020
5 167/BC-TH 12/11/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội ước thực hiện sơ bộ năm 2020
6 147/BC-TH 13/10/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 10 năm 2020
7 136/BC-TH 14/09/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội 9 tháng đầu năm 2020
8 122/BC-TH 13/08/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 năm 2020
9 104/BC-TH 12/07/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 7 năm 2020
10 92/BC-TH 15/06/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 6 năm 2020
11 77/BC-TH 14/05/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội ước tính 6 tháng đầu năm 2020
12 56/BC-TH 14/04/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 4 năm 2020
13 25/BC-TH 13/02/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 02 năm 2020
14 14/BC-TH 10/01/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 01 năm 2020
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...
Nút: dongthap.gov.vn:-1