STT Số ký hiệu Ngày
ban hành
Trích yếu
1 14/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết 14/NQ-HĐND Vv xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân TP Hồng Ngự NK 2021-2026
2 13/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết 13/NQ-HĐND Vv xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND TP Hồng Ngự khóa II NK 2021-2026
3 11/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết 11/NQ-HĐND Vv xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND TP Hồng Ngự khóa II , nhiệm kỳ 2021-2026
4 10/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết 10/NQ-HĐND Vv kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND TP khóa II , nhiệm kỳ 2021-2026
5 09/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết 09/NQ-HĐND Vv số lượng thành viên cơ cấu thành phần của hai Ban HĐND TP Hồng Ngự khóa II NK 2021-2026
6 08/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết 08/NQ-HĐND Vv xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hồng Ngự khóa II NK 2021-2026
7 07/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết 07/NQ-HĐND Vv xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hồng Ngự khóa II NK 2021-2026
8 06/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết 06/NQ-HĐND Vv xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND TP Hồng Ngự khóa II NK 2021-2026
9 05/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết 05/NQ-HĐND Vv xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND TP Hồng Ngự khóa II NK 2021-2026
10 04/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết 04/NQ-HĐND Vv xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP Hồng Ngự khóa II NK 2021-2026
11 03/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết 03/NQ-HĐND Vv xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND TP Hồng Ngự khóa II NK 2021-2026
12 57/BC-TH 11/03/2021 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội quý I năm 2021
13 31/BC-TH 17/02/2021 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 02 năm 2021
14 08/BC-TH 13/01/2021 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 01 năm 2021
15 179/BC-TH 14/12/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 12 năm 2020
16 167/BC-TH 12/11/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội ước thực hiện sơ bộ năm 2020
17 147/BC-TH 13/10/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 10 năm 2020
18 136/BC-TH 14/09/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội 9 tháng đầu năm 2020
19 122/BC-TH 13/08/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 năm 2020
20 104/BC-TH 12/07/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 7 năm 2020
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...
Nút: app07-ctt:-1