Xuất bản thông tin

null Thành phố Sa Đéc: Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Trang chủ Lịch sử

Thành phố Sa Đéc: Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng không chỉ góp phần tổng kết kinh nghiệm lịch sử, cung cấp luận cứ cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, mà còn là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Một số cuốn sách lịch sử được biên soạn, xuất bản giai đoạn 2018 - 2022

Trong những năm qua, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Sa Đéc được các cấp uỷ đảng, lãnh đạo các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, Ban Thường vụ Thành uỷ Sa Đécđã ban hành 05 văn bảnlãnh đạo, chỉ đạo tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và đẩy mạnh công tác sưu tầm tư liệu cách mạng; đồng thời,giao Ban Tuyên giáo Thành uỷ trực tiếp hướng dẫn công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng cho các địa phương, đơn vị.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử đối với công tác chính trị, tư tưởng. Qua đó, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng địa phương, lịch sử truyền thống các đơn vị đạt được những kết quả quan trọng. Công tác hướng dẫn, thẩm định được triển khai kỹ lưỡng; nội dung các ấn phẩm lịch sử được tập trung làm rõ, lý giải khoa học về bối cảnh lịch sử, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân, đảm bảo tính khách quan, tính Đảng, tính khoa học và thống nhất; thể hiện rõ nét đặc thù của địa phương.

Chất lượnglịch sử đảng bộ địa phương, đơn vị được nghiên cứu, biên soạn, xuất bản ngày càng được nâng cao. Đối với cấp Thành phố, đã xuất bản "Lịch sử Đảng bộ thành phố Sa Đéc 85 năm xây dựng và phát triển (1930-2015)", "Lịch sử Lực lượng vũ trang thành phố Sa Đéc (1945-2015)", "Lịch sử Công an thành phố Sa Đéc (1945-2015)". Đối với các xã, phườngtiếp tục triển khai thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn, sưu tầm tư liệu lịch sử Đảng bộ địa phương, cụ thể Đảng uỷ Phường 3 xây dựng kế hoạch biên soạn đến năm 2025; Đảng uỷ Phường 1, Phường 2, Phường 4, phường Tân Quy Đông, xã Tân Quy Tây xây dựng kế hoạch sưu tầm, xử lý tư liệu phục vụ việc nghiên cứu, biên soạn lịch sửcácgiai đoạn tiếp theo; Đảng uỷ xã Tân Khánh Đông hoàn chỉnh dự thảo và chuẩn bị hội thảo góp ý "Lịch sử Đảng bộ xã Tân Khánh Đông 90 năm xây dựng và phát triển (1930-2020)"; Đảng uỷ phường An Hoà sưu tầm tư liệu chuẩn bị viết biên niên sự kiện giai đoạn 2005-2020; Đảng uỷ xã Tân Phú Đông hoàn chỉnh đề cương biên soạn "Lịch sử Đảng bộ xã Tân Phú Đông 90 năm xây dựng và phát triển (1930-2020)".

Giáo viên, học sinh Trung tâm GDTX Thành phố Sa Đéc thăm các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn

Cùng với việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm lịch sử, công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử cách mạng địa phương được cấp uỷ đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị quan tâm, tăng cường bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị, lễ kỷ niệm, sinh hoạt câu lạc bộ; tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử; trang website các xã, phường; hệ thống phát thanh; các trang mạng xã hội, facebook "Sa Đéc Ngày Mới", "Tình Đất Tình Hoa", "Sa Đéc Làng Hoa"; tuyên truyền trực quan sinh động, nhất là vào các thời điểm diễn ra các sự kiện lớn trên địa bàn Thành phố như: Lễ Hội Hoa Xuân, Lễ Hội Hoà Bình, Lễ Hội Độc Lập…

Tại các trường học, công tác giáo dục lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ được quan tâm triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Hội thi "Rung chuông vàng tìm hiểu về lịch sử Việt Nam", hội thi kể chuyện thiếu nhi "Tự hào lịch sử Việt Nam" xoay quanh các nhân vật lịch sử, các anh hùng liệt sĩ gắn liền với địa phương; tham gia các đợt sinh hoạt chính trị, các chương trình, cuộc vận động như "Tiếp lửa truyền thống", "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Đặc biệt, đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Thành phố đã tổ chức tham quan dịp hè hằng năm tại Dinh Độc Lập, Bến Nhà Rồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh…các xã, phường đã phối hợp các trường học tổ chức các buổi tham quan, ngoại khóa cho học sinh về đề tài lịch sử, về những tấm gương anh hùng, liệt sỹ và di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành uỷ giao Uỷ ban nhân dân Thành phốtăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hoá, chỉ đạo đầu tư, nâng cấp các di tích phải đảm bảo hài hòa các mục tiêu: Đúng quy định pháp luật; giữ gìn, tôn tạo cảnh quan di tích; phát triển du lịch. Trên cơ sở đó, công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích được các địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện hiệu quả, cụ thể đã đề nghị sửa chữa, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng như: Xóm Rẫy Cụ Hồ, bia tưởng niệm Chi đội Trần Phú, tượng đài Anh hùng Phan Văn Út…

Những kết quả đạt được trong công tác lịch sử Đảng trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền về sự cần thiết của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống các đơn vị; đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về lịch sử cách mạng địa phương, từ đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng của địa phương, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sức mạnh tổng hợp để chung tay xây dựng thành phố Sa Đéc ngày càng phát triển.

Trương Bá Ý (Ban Tuyên giáo Thành uỷ Sa Đéc)