Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 4 năm 2023

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 4 năm 2023

Trong tháng 4 năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết "Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay" của GS.TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Theo gương Bác([1]).

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt kỷ niệm: 116 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2023); 153 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2023); 117 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2023); 47 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá VI thống nhất đất nước (25/4/1976 - 25/4/2023); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch); Ngày toàn dân Hiến máu tình nguyện 07/4; Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4; 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 gắn với lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp…

Công tác tuyên truyền cần nêu bật giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhằm động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nhận thức, tích cực trong lao động, sản xuất.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch số: 72/KH-UBND ngày 27/02/2023 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về triển khai các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ hai.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" các cấp; Chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh", tuyên truyền giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tấm gương tiêu biểu.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hưởng ứng tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 (theo Kế hoạch số 96-KH/BTGTU ngày 20/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ). Giới thiệu địa chỉ website (http://www.baovenentang.org.vn) là website chính thức Cuộc thi của Trung ương, có đăng các tác phẩm đạt giải cuộc thi lần nhất và lần 2 để các đồng chí nghiên cứu, tham khảo.

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 3/2023; nhiệm vụ, giải pháp tháng 4 của cả nước, của Tỉnh và địa phương.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cả nước và của Tỉnh. Khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19, tay - chân - miệng và sốt xuất huyết,... Đặc biệt là bệnh Mác-Bớc là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Mác-Bớc gây ra. Hiện chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền và tử vong cao, bệnh được phân loại thuộc nhóm A trong Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm của nước ta.

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, xiết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App), thủ đoạn lừa đảo bằng "việc nhẹ, lương cao"… Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống ma tuý, buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cảnh giác trước những trào lưu độc hại trên mạng xã hội…

4. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền kết quả Hội nghị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) và Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) khoá XIV và một số tình hình thế giới thời gian gần đây…

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 

([1])  https://www.tuyengiao.vn/theo-guong-bac/xay-dung-chuan-muc-dao-duc-cua-can-bo-dang-vien-hien-nay-143576