Xuất bản thông tin

null 36 tập thể và cá nhân được tuyên dương học tập theo gương Bác

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN Tin tức

36 tập thể và cá nhân được tuyên dương học tập theo gương Bác

Sáng ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Huỳnh Văn Nhã, Chủ tịch UBND Huyện tham dự.

Qua 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực và được lan tỏa. Theo đó, có 15 tập thể và 47 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác được khen thưởng; 705 tập thể, 4.689 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước được Uỷ ban nhân dân Huyện khen thưởng. Nhiều sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, cách làm mới, điển hình được ghi nhận tại hội nghị như: Mô hình Tổ nhân dân tự quản đường biên mốc quốc giới; mô hình phát triển sản xuất hướng đến nền nông nghiệp xanh; vượt khó trong học tập đạt thành tích cao trong Hội thi cấp Tỉnh; các tổ chức, cá nhân chung tay xây dựng nông thôn mới...

Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông trên địa bàn Huyện thực hiện tốt việc giảng dạy nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tài liệu: “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”, gắn với giáo dục công dân, đạo đức nghề nghiệp đối với học sinh. Số tiết được lồng ghép trong mỗi năm tại các trường trong Huyện là: Trung học phổ thông: 314 tiết/năm; Trung học cơ sở: 1.258 tiết/năm. Triển khai giảng dạy môn giáo dục công dân đúng chương trình, nội dung tích hợp theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức như: Sinh hoạt chi bộ hàng tháng; sinh hoạt đầu tuần của các trường phổ thông; nhóm Zalo của các ngành, địa phương; tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua Đội thông tin lưu động, trên sóng phát thanh với Chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, tự giác, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Huyện. Đồng chí Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức giảng dạy, học tập, vận dụng, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào các trường phổ thông, Trung tâm chính trị và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đưa nội dung tự phê bình và phê bình vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ vào cuối năm; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo gương Bác; mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo và lựa chọn các chủ đề sát thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Dịp này, có 36 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị.

Kim Lệ