Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2023

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2023

Trong tháng 6 năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết "Khắc phục "bệnh" sợ trách nhiệm" của PGS. TS. Lê Văn Cường,  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Lý luận([1]).

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6; 119 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2023); Ngày môi trường thế giới 05/6; 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2023); 134 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2023); 82 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi (06/6/1941 - 06/6/2023); 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)([2]); 111 năm Ngày sinh đồng chí Phm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) (11/6/1912 - 11/6/2023);  98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam  (21/6/1925 - 21/6/2023); Ngày Gia đình Việt Nam 28/6...

Công tác tuyên truyền cần nêu bật giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhằm động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nhận thức, tích cực trong lao động, sản xuất.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền Chương trình hành động số 57-CTr/TU ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với  hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các cấp; Chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh", tuyên truyền giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tấm gương tiêu biểu.

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5/2023; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng đầu năm 2023 của cả nước, của Tỉnh và địa phương.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cả nước và của Tỉnh. Khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (theo Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 19/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ).

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời thực nghiêm Công văn số: 158/UBND-THVX ngày 19/4/2023 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; tay - chân - miệng và sốt xuất huyết, bệnh Mác-Bớc...

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, xiết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App), thủ đoạn lừa đảo bằng "việc nhẹ, lương cao"… Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống ma tuý, buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cảnh giác trước những trào lưu độc hại trên mạng xã hội…

4. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền kết quả chuyến công du Việt Nam của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

 

([2]) Theo Hướng dẫn số 67-HD/BTGTU ngày 23/5/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).