Xuất bản thông tin

null Triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Trang chủ Tab Thông tin

Triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Uỷ ban nhân dân Tỉnh vừa ban hành Công văn triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2023. Theo đó, yêu các sở, ban, ngành Tỉnh và uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả  văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh. Nội dung được đề cập trong thông tin công tác khoa giáo kỳ này.

TIN TỨC - SỰ KIỆN

1. Rà soát, chấn chỉnh tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi

Uỷ ban nhân dân Tỉnh có Công văn về việc rà soát, chấn chỉnh tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi yêu cầu các sở, ngành liên quan, uỷ ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương rà soát, chấn chỉnh tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn Tỉnh.

Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; rà soát, tổ chức tiêm phòng mới, tiêm phòng nhắc lại, tiêm phòng bổ sung vắc xin (cúm gia cầm, dại, lở mồm long móng, viêm da nổi cục, dịch tả heo Châu Phi, tai xanh,... ) cho đàn vật nuôi theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y, văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025; Kế hoạch tái đàn gắn với tái cơ cấu chăn nuôi heo sau dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi; Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025; Công điện về việc tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm...

2. Năm 2023 tỷ trọng kinh tế số đạt từ 4% GRDP trở lên

Đây là mục tiêu được Uỷ ban nhân dân Tỉnh đặt ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế số, xã hội số năm 2023. Theo đó, về phát triển kinh tế số, mục tiêu trong năm 2023 là có trên 55% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử; hỗ trợ ít nhất 50 doanh nghiệp vừa và nhỏ trải nghiệm các nền tảng chuyển đổi số; 100% sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) có mặt trên các sàn thương mại điện tử; 100% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông, truyền hình trả tiền triển khai thu cước, phí theo hình thức không dùng tiền mặt...

Về phát triển xã hội số, năm 2023 đặt mục tiêu có trên 80% thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh; trên 80% hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cố định; 40% dân số có kiến thức số, kỹ năng số cơ bản. Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên 60% và có 70% các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở; 83% dân số có hồ sơ sức khoẻ điện tử; 90% hộ gia đình có địa chỉ Vpostcode...

Giải pháp để đạt mục tiêu trên được Uỷ ban nhân dân Tỉnh xác định đó là nhân rộng việc thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng đối với các huyện, thành phố; tiếp tục nâng cao các vai trò của các đơn vị, địa phương trong phát triển kinh tế số, xã hội số tương ứng với thế mạnh của từng ngành, từng địa phương phát huy tối đa lợi thế tạo nên giá trị cao góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ trong việc phát triển, ứng dụng các nền tảng số có chất lượng cao trong các lĩnh vực: Thông tin - truyền thông, nông nghiệp, văn hóa, cải cách hành chính, du lịch...; tiếp tục tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng số cho người dân qua việc ứng dụng các nền tảng số. Tăng cường ứng dụng công nghệ: dữ liệu lớn, kết hợp các công nghệ mở, mã nguồn mở trong nghiên cứu các nền tảng số dùng chung. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong ứng dụng chuyển đổi số, đưa công nghệ vào quá trình vận hành, quản lý doanh nghiệp...

3. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023, tập trung thực hiện ở các lĩnh vực như: Sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng, nông nghiệp, giao thông vận tải.

Cụ thể, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn Tỉnh; thống kê, theo dõi việc thực hiện quy định về định mức tiêu hao năng lượng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp bắt buộc áp dụng.

Sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% các công trình giao thông có chiếu sáng công cộng đang chuẩn bị đầu tư, cải tạo, nâng cấp. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quản lý, vận hành trạm bơm điện cho các Hợp tác xã dịch vụ bơm tưới tiêu trên địa bàn Tỉnh.

Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.

Các sở, ban ngành Tỉnh phối hợp với ngành điện tổ chức thực hiện các chương trình: Gia đình tiết kiệm điện, Tiết kiệm điện trong trường học, Tiết kiệm điện trong sản xuất nông nghiệp. Qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo nhằm góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

4. Thực hiện pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội

Uỷ ban nhân dân Tỉnh có Công văn về việc nâng cao trách nhiệm thực hiện pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan. Theo đó, Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Tỉnh và các ngành có liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội cho các cơ quan, đơn vị, nhất là các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội ở các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh; kịp thời xử lý, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong việc chấp hành các quy định, nêu gương các điển hình tiên tiến trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội.

Cùng với đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, bảo đảm quyền lợi của người lao động trong việc hưởng các chính sách về bảo hiểm thất nghiệp; nâng cao trách nhiệm tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung ứng lao động cho người sử dụng lao động.

Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội Tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội ở các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; kịp thời xử lý, chấn chỉnh những hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội cho người lao động và người sử dụng lao động nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động.

5. Triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Uỷ ban nhân dân Tỉnh vừa ban hành Công văn triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2023. Theo đó, yêu các sở, ban, ngành Tỉnh và uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh tại Kế hoạch số: 52/KH-UBND ngày 14/2/2023 về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023; Công văn số: 1295/UBND ngày 29/11/2022 về triển khai thực hiện Quyết định số: 3685/QĐ-BNN-KTHT ngày 29/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022 - 2025; bổ sung lồng ghép theo nội dung Công văn số: 2405/BNN-KTHT ngày 17/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2023 và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các đơn vị trực thuộc có liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Đề án “Đào tạo, chuyển đổi nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” và “Chương trình đưa lao động nông nghiệp, thành viên hợp tác xã nông nghiệp đi làm việc và học tập ở các nước nông nghiệp phát triển”. Đẩy mạnh thực hiện tri thức hóa nông dân, tiến tới vinh danh nông dân chuyên nghiệp, đặc biệt là nông dân tham gia trong Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023 theo quy định.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong Tỉnh chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức tuyên truyền, giới thiệu kết hợp đào tạo nghề nông nghiệp trong hỗ trợ các dự án khởi nghiệp và gắn với chính sách tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động sau học nghề, đặc biệt là đội ngũ lao động trẻ.

Các sở, ban, ngành Tỉnh và uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong Tỉnh khẩn trương phối hợp thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các đơn vị phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh giải quyết kịp thời.

6. Trao đổi, tìm giải pháp phát triển tài sản trí tuệ nông sản đặc thù tại địa phương

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp nhằm đánh giá các nhiệm vụ được Bộ Trưởng giao trong lĩnh vực SHTT theo Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Buổi làm việc đã trao đổi các vướng mắc, tồn tại công tác phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018 - 2023; đánh giá các tiêu chí bảo hộ ra nước ngoài đối với một số nông sản chủ lực của Tỉnh; quản lý và phát triển các nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý Xoài Cao Lãnh. Qua đó Sở Khoa học và Công nghệ và đoàn công tác Cục SHTT đã trao đổi một số nội dung nhằm phát triển tài sản trí tuệ nông sản đặc thù tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2024 - 2025, cụ thể:

Cục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về SHTT của địa phương trong thời gian tới để phù hợp với quy định của Luật SHTT sửa đổi, bổ sung. Hướng dẫn công tác tổ chức thực hiện Luật SHTT sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành về bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; tư vấn, hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp trong việc chuẩn bị các điều kiện, đánh giá tiêu chí bảo hộ và hỗ trợ xúc tiến nhiều dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trong việc đăng ký bảo hộ một số nông sản chủ lực ra nước ngoài (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Hoa kỳ, các nước EU….) dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận hoặc Chỉ dẫn địa lý; triển khai thực hiện nhiệm vụ “Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý xoài Cao Lãnh tại Nhật Bản” đã được phê duyệt Quyết định số 1984/QĐ-BKHCN ngày 27/7/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022; tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực về quản trị và phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý trong các chương trình tập huấn. Chú trọng năng lực quản trị và phát triển thương hiệu nông sản là một nội dung chính trong chương trình đào tạo, nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ sở hữu, HTX, Hội/hiệp hội, đặc biệt là năng lực thương mại; tổ chức các đợt tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác quản lý và phát triển nhãn hiệu cộng đồng, chỉ dẫn địa lý ở trong và ngoài nước.

7. Những kết quả bước đầu trong công tác bảo vệ môi trường

Với quyết tâm thực hiện công tác bảo vệ môi trường (BVMT) và tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025, đến nay, công tác BVMT trên địa bàn Tỉnh bước đầu có những chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình, giải pháp BVMT hiệu quả được triển khai trên diện rộng, góp phần xây dựng quê hương Đồng Tháp.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, để thực hiện có hiệu quả công tác BVMT và tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, thời gian qua, Tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các ngành, địa phương, nhân dân trong công tác BVMT. Đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân...

Tỉnh chỉ đạo thường xuyên các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT. Trong năm 2022, tổ chức thanh tra, kiểm tra 467 cơ sở, lập biên bản và ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường 45 cơ sở (không có trường hợp bị xử lý hình sự) với tổng số tiền 1.072.750.000 đồng; giải quyết kịp thời 8 vụ phản ánh, khiếu nại của công dân qua đường dây nóng về ô nhiễm môi trường. Hoạt động quản lý môi trường tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp được giám sát, kiểm soát chặt chẽ... Công tác BVMT trong hoạt động sản xuất nông nghiệp được chú trọng. Ngành nông nghiệp triển khai thực hiện nhiều chương trình, giải pháp BVMT, phương thức, công nghệ và quy trình sản xuất bền vững... Từ đó, góp phần hình thành phát triển nhiều mô hình nông nghiệp sinh thái, xanh, hữu cơ trên địa bàn Tỉnh.

Trong quan trắc và cảnh báo môi trường, Tỉnh đã đầu tư và duy trì vận hành Dự án Hệ thống tiếp nhận và tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường tỉnh Đồng Tháp. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Đề án quan trắc môi trường tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung xây dựng các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục để tăng cường công tác quản lý, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn Tỉnh...

Riêng công tác thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM được các địa phương quan tâm thực hiện. Trong đó, huy động sự tham gia của nhiều bên liên quan, đặc biệt là phát huy vai trò cộng đồng về BVMT. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, toàn Tỉnh có 55/115 xã đạt tiêu chí môi trường; có 02 huyện được công nhận huyện NTM và cơ bản đạt chỉ tiêu môi trường.

Từ quá trình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM xây dựng được nhiều cách làm hay như: Mô hình “Chợ nói không với túi nilong”; mô hình thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật của Hội Nông dân Tỉnh; mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt của Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh; nhiều hoạt động của các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, thực hiện thu gom, đổi chất thải nhựa nhận quà trong trường học; Tổ tự quản thanh niên BVMT; phụ nữ BVMT... Theo đó, các mô hình này với sự tham gia đồng hành từ người dân giúp môi trường ở Đồng Tháp có bước cải thiện rõ nét, góp phần xây dựng quê hương Đất Sen hồng ngày càng tươi đẹp...

CHÍNH SÁCH - VĂN BẢN

1. Quy định vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT

Thông tư số: 06/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực thi hành từ ngày 09/5/2023.

Trong đó, quy định vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi theo Quy chế mới chỉ bao gồm “bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí”.

2. Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng giáo dục mầm non

Thông tư số: 07/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2023.

Theo Thông tư số: 07/2023/TT-BGDĐT, chương trình đào tạo được xây dựng theo đơn vị tín chỉ, cấu trúc từ các môn học hoặc học phần (gọi chung là học phần). Chương trình đào tạo thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Thủ trưởng các cơ sở đào tạo tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo của nhà trường, bảo đảm khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình đào tạo phải được công khai đối với sinh viên trước khi tuyển sinh và khi bắt đầu khóa học; những thay đổi, điều chỉnh liên quan đến chương trình đào tạo được thực hiện theo quy định hiện hành và công bố trước khi áp dụng, không gây tác động bất lợi cho sinh viên.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHOA GIÁO CẤP HUYỆN

UBND thành phố Cao Lãnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng năm 2023. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm bảo đảm cho trẻ em từ 0 - 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi nhằm thực hiện các quyền của trẻ em. Phấn đấu từ 65% trở lên trẻ em từ 0 - 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội. 65% trở lên cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em. Từ 70% trở lên xã, phường xây dựng mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi. Thành phố sẽ tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ sở cung cấp dịch vụ, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng các kiến thức, kỹ năng liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời, đẩy mạnh sự tham gia, nhu cầu tiếp cận đến các dịch vụ và cam kết của cha mẹ trong việc thực hiện chăm sóc phát triển toàn diện cho các em đến 8 tuổi. Tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng khi làm việc với trẻ em dưới 8 tuổi. Tư vấn, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em các kiến thức kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em đến 8 tuổi. Tổ chức sinh hoạt nhóm cho cha mẹ tại các xã, phường nhằm giúp cho cha mẹ có thêm kiến thức trong việc nuôi dạy con ở những năm đầu đời đúng cách, đồng thời giúp cha mẹ giảm bớt lo lắng khi gặp các vấn đề trong nuôi dạy con, đặc biệt là cha mẹ lần đầu sinh con.

Trong tháng 4/2023, huyện Tân Hồng có 22 lao động xuất cảnh, nâng tổng số đến nay có 30/100 lao động xuất cảnh, đạt 30% chỉ tiêu kế hoạch. Các xã, thị trấn vận động lao động đăng ký đi làm thời vụ tại Hàn Quốc là 25 lao động, nâng tổng số lao động đi làm thời vụ tại Hàn Quốc là 166 lao động. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng, đến nay khai giảng được 06 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, với 118 học viên tham gia. UBND Huyện yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Việc làm - Giảm nghèo và Xuất khẩu lao động Huyện tăng cường tuyên truyền, vận động, huy động lao động tham gia dự phỏng vấn đi làm việc ở nước ngoài vào ngày 15/5/2023 theo đúng kế hoạch đề ra. Phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác giải ngân vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo khi có văn bản hướng dẫn. Tiếp tục rà soát nhu cầu đào tạo nghề của người dân để có kế hoạch vận động theo kế hoạch đã đăng ký.

Vừa qua, tại Trường THPT Tràm Chim (thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông), Trường Đại học Bình Dương phối hợp Huyện đoàn Tam Nông, Trường THPT Tràm Chim tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT với chủ đề "Chọn ngành nghề tiếp bước tương lai". Dự Ngày hội có hơn 60 cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Bình Dương cùng khoảng 700 đoàn viên, thanh niên và học sinh các trường THPT, THCS-THPT trên địa bàn huyện Tam Nông tham dự. Tại Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, học sinh các trường THPT, THCS - THPT trên địa bàn Huyện được nghe đại diện Ban Giám hiệu và lãnh đạo các viện, khoa, phòng thuộc Trường Đại học Bình Dương cung cấp các thông tin liên quan về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023. Đồng thời chia sẻ, giải đáp các thắc mắc về các ngành học, chính sách học bổng, điều kiện đăng ký xét tuyển tại Trường Đại học Bình Dương năm 2023. Dịp này, Trường Đại học Bình Dương trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt (tổng trị giá 5 triệu đồng) và 5 suất học bổng “Thành tựu vượt trội” cho học sinh có điểm đăng ký xét tuyển học bạ vào Trường Đại học Bình Dương với số điểm từ 26 điểm trở lên (30 triệu đồng/suất).

5 năm qua, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) từ huyện đến cơ sở đã bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên và các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai đến từng hội viên NCT, đặc biệt là phong trào “Tuổi cao, gương sáng” trong lĩnh vực kinh tế. Hiện toàn Huyện có 13.007 hội viên NCT, trong đó có 262 người cao tuổi làm kinh tế trên các lĩnh vực. Bằng sự nỗ lực, kinh nghiệm và sự quyết tâm phát triển trong sản xuất kinh doanh các hội viên NCT đã tập trung sản xuất kinh doanh, hàng năm mỗi hộ có thu nhập từ 200 triệu đồng đến 01 tỷ đồng, đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho hơn 1.600 lao động có thu nhập ổn định. Ngoài ra, có rất nhiều gia đình NCT thành đạt trong sản xuất kinh doanh đã tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc, ngày công lao động đóng góp tiền các nhu yếu phẩm khác trị giá trên 7 tỷ 122 triệu đồng cùng địa phương xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh. Kết quả, qua 5 năm đã có 166 người cao tuổi làm kinh tế giỏi đạt tiêu chuẩn cấp cơ sở. Thời gian tới, hội viên NCT Huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, vừa là chỗ dựa tinh thần vừa tích cực truyền đạt các kinh nghiệm quý báu trong lao động sản xuất cho con, cháu để tăng thu nhập kinh tế gia đình và góp phần xây dựng quê hương Lấp Vò ngày càng đổi mới, giàu mạnh.

Ngày 12/5/2023, UBND huyện Châu Thành ban hành Công văn số: 2034/UBND-VX về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, UBND Huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Đồng thời, thực hiện tốt nội dung Công văn số: 1708/UBND-VX ngày 20/4/2023 của UBND Huyện về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo thông điệp "2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác". Lãnh đạo công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 đạt mục tiêu đề ra; rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao. Chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Huyện đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19 đạt mục tiêu đề ra của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh; theo dõi diễn biến dịch bệnh, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết số: 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Quyết định số: 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế. Thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong. Đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vắc xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường truyền thông phòng bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng.

PHÒNG KHOA GIÁO VÀ VĂN HÓA - VĂN NGHỆ