Xuất bản thông tin

null Chi bộ cơ sở Cơ quan Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trang chủ Tin tức

Chi bộ cơ sở Cơ quan Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ cơ sở Cơ quan Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Mân, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối (kiêm chức), Bí thư Đảng uỷ cơ sở Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp; đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Đảng uỷ viên Khối, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối (kiêm chức), Bí thư Đảng uỷ cơ sở Thanh tra Tỉnh.

Khách dự và đảng viên Chi bộ cơ sở Cơ quan Đảng uỷ Khối chụp ảnh lưu niệm

Nửa nhiệm kỳ qua, Chi bộ cơ sở Cơ quan Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ, đặc biệt là chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, công tác tự phê bình và phê bình, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được thực hiện tại Chi bộ. Nổi bật: Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền; tổ chức chào cờ đầu tuần gắn với “Mỗi tuần một lời dạy của Bác”; tổ chức sinh hoạt chi bộ ngoài công sở gắn với một địa danh, di tích lịch sử, văn hoá và chúc mừng kỷ niệm ngày kết nạp Đảng cho đảng viên; đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chuyên đề; có 32 sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, giải pháp hữu ích trong công tác được công nhận và thực hiện; các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc. Chi uỷ phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng Cơ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Chi bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các đoàn thể hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ... theo các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra.  

Tại hội nghị, các đảng viên đã thảo luận đánh giá về những kết quả làm được và những mặt hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục, đồng thời đóng góp nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 09 nhóm chỉ tiêu của nửa nhiệm kỳ còn lại nhằm thực hiện đạt mục tiêu: Tập trung thực hiện 06 nhiệm vụ; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chủ động và sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng viên; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại diện Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối phụ trách giám sát thường xuyên, đồng chí Lê Thanh Mân ghi nhận, biểu dương kết quả nửa nhiệm kỳ của Chi bộ, đồng thời đề nghị Chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trở thành nhu cầu của cán bộ, đảng viên chứ không phải chỉ là nghĩa vụ để công tác giáo dục của Đảng được thành công. Theo đó, Chi uỷ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, Kết luận số 01-KL/TW và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; phối hợp lãnh đạo Cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đảm bảo chất lượng hoạt động của Chi ủy, Chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, chú trọng công tác giám sát thường xuyên, quan tâm thực hiện công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên đảm bảo chất lượng đạt chỉ tiêu đề ra.

Thanh Tuyền