Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 3 năm 2020

Thông tin tuyên truyền Tin tức

Định hướng tuyên truyền tháng 3 năm 2020

Trong tháng 03 năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết “Học và làm theo Bác về gắn bó với nhân dân” của TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bảo tàng Hồ Chí Minh, đăng trên Tạp chí điện tử của Ban Tuyên giáo Trung ương, mục Theo Gương Bác. (http://www.tuyengiao.vn/theo-guong-bac/hoc-va-lam-theo-bac-ve-gan-bo-voi-nhan-dan-125917).

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 114 năm Ngày sinh Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (01/3/1906 - 01/3/2020); 31 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2020) và 61 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2020); 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2020) và 1.980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 89 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020)... Công tác tuyên truyền cần nêu bật giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và Nhân dân Đồng Tháp gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương nhằm động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nhận thức, tích cực trong lao động, sản xuất.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII và chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các gương điển hình tiên tiến trong học và làm theo gương Bác. Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (theo Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU ngày 17/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ).

Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng năm 2019, trong đó chú trọng phát hiện, biểu dương những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu, những kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng ở các cấp, các ngành.

Tuyên tuyền công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra theo Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư, Công văn số 997-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 67-HD/BTGTU ngày 07/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và kết quả thực hiện theo Kế hoạch số 163-KH/TU ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Tuyên truyền Kế hoạch số: 36/KH-BCĐ/ĐP ngày 12/02/2020 của Ban Chỉ đạo 138/ĐP Tỉnh về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020, trong đó vận động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Kế hoạch số 127-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 11/02/2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về phối hợp triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020.

Tuyên truyền các nội dung trọng tâm về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020. Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng, phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

4. Tuyên truyền tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02; nhiệm vụ, giải pháp tháng 03 năm 2020 của cả nước, của Tỉnh và địa phương.

Tuyên truyền công tác vệ sinh trường lớp, tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh khi học sinh nhập học sau khi dịch Covid-19 kết thúc.

Tiếp tục phản ánh những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tuyên truyền các Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp, Đề án phát triển du lịch, Đề án tạo dựng hình ảnh địa phương...

Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, gió lốc, mưa lũ, sạt lở đất; phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.

5. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trước bối cảnh một số kết quả chủ yếu của diễn đàn kinh tế thế giới lần thứ 50; Bước tiến mới trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ