Xuất bản thông tin

Trang chủ Đấu thầu dự án

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, soạn thảo văn bản thuộc lĩnh vực tuyên giáo

Trong thời gian qua, nhìn chung, công tác nghiên cứu, tham mưu lĩnh vực công tác tuyên giáo có nhiều đổi mới, chủ động, kịp thời, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là tham mưu triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những hạn chế nhất định.

Sàn giao dịch việc làm tại huyện Tân Hồng năm 2023

Sáng ngày 26/9, tại huyện Tân Hồng, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đồng Tháp và Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội Huyện tổ chức sàn giao dịch việc làm năm 2023. Sàn giao dịch việc làm có hơn 10 công ty, doanh nghiệp, hơn 300 lao động và học sinh các trường THPT trong huyện tham dự.

Lãnh đạo huyện Tân Hồng thăm và làm việc với Thành Thắng Hội quán

Chiều ngày 25/9, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng Nguyễn Minh Ngọc, Chủ tịch UBND Huyện Huỳnh Văn Nhã cùng với lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn huyện đến thăm và làm việc với Thành Thắng Hội quán tại xã Tân Thành A.

Thực trạng công tác tham mưu, soạn thảo văn bản tại cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, những vấn đề đặt ra

Công tác tham mưu được hiểu là hiến kế, kiến nghị, đề xuất, đưa ra các ý tưởng độc đáo, sáng tạo có cơ sở khoa học, các sáng kiến, phương án tối ưu, những chiến lược, sách lược và các giải pháp hữu hiệu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc đặt ra và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn, hàng năm của cơ quan, đơn vị đạt kết quả cao nhất. Ngoài ra, tham mưu giúp cho lãnh đạo có thêm cơ sở nắm vấn đề một cách tổng quát, toàn diện, từ đó, đề xuất lãnh đạo lựa chọn được phương án tối ưu, giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả.

Giám sát việc triển khai thực hiện Luật Trẻ em năm 2016

Ngày 18-19/9/2023, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đoàn giám sát về việc triển khai thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 (tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 90).

Tam Nông: Bồi dưỡng lỹ luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ Hội Nông dân cấp cơ sở năm 2023

Sáng ngày 20/9/2023, Trung tâm Chính trị huyện Tam Nông phối hợp với Hội Nông dân Huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ Hội Nông dân cấp cơ sở năm 2023 cho 87 cán bộ, hội viên nồng cốt nhằm cập nhật, trang bị kiến thức mới, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, đồng thời triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nông dân áp dụng trong đời sống và sản xuất.

Đồng Tháp: Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Chiều ngày 19/9/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới. Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội đồng nhân dân cấp huyện trao đổi kinh nghiệm hoạt động

Ngày 16/9/2023, Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đến trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm về công tác tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Tân Hồng: Trao 05 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn

Sáng ngày 19/9/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hồng phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Tân Hồng và lãnh đạo xã Tân Phước tổ chức bàn giao 05 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.