Danh sách BCH Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2019-2024

Ban chấp hành hội

Danh sách BCH Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2019-2024

DANH SÁCH  
BAN CHẤP HÀNH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - NHẬT BẢN TỈNH ĐỒNG THÁP (NHIỆM KỲ 2019 - 2024) 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
01 Đoàn Tấn Bửu Chủ tịch Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh
02 Nguyễn Thị Minh Tuyết Phó Chủ tịch Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
03 Phạm Thị Ngọc Đào Phó Chủ tịch Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
04 Nguyễn Thành Tài Phó Chủ tịch Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
05 Nguyễn Tấn Cường UVTV Chánh Văn phòng Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị
06 Nguyễn Thanh Danh UVTV Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
07 Nguyễn Thúy Hà UV BCH Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
08 Nguyễn Hoàng Hùng UV BCH Trưởng Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
09 Đặng Nguyễn Lâm UV BCH Phó Phòng Quan hệ Doanh nghiệp - Việc làm, Trường Cao đẳng Y tế
10 Nguyễn Thị Kim Ngọc UV BCH Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế
11 Nguyễn Thị Nhàn UV BCH Chủ tịch Hội Khuyến học Tỉnh
12 Võ Tiến Thành UV BCH Giám đốc Trung tâm Xúc tiến, Thương mại, Du lịch và Đầu tư Tỉnh
13 Phạm Thanh Bình UV BCH Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi
14 Nguyễn Văn Vũ Minh UV BCH Bí thư Huyện ủy Tháp Mười
15 Nguyễn Trọng Tịnh UV BCH Nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Tỉnh
16 Nguyễn Phước Thiện UV BCH Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh
17 Trần Hùng UV BCH Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Tháp