Xuất bản thông tin

null Tiếp tục nâng cao chất lương công tác cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp tục nâng cao chất lương công tác cải cách hành chính

Ngày 6/5/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh Nguyễn Hồng Sự có buổi làm việc với Phòng Nội vụ; Phòng Văn hoá và Thông tin; Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các xã Phong Mỹ, Ba Sao, Phương Trà, An Bình, Nhị Mỹ, Tân Hội Trung, Mỹ Thọ, Mỹ Xương và Bình Thạnh về công tác cải cách hành chính từ đầu năm đến nay và đưa ra giải pháp trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc

Qua đánh giá, công tác cải cách hành chính ở huyện Cao Lãnh tiếp tục được các ngành, địa phương quan tâm; tinh thần trách nhiệm, phong cách giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên; Tiếp nhận và Trả kết quả Bộ phận Một cửa Huyện và xã, thị trấn đúng theo quy định; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giải quyết công việc từng bước mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và điều hành thực thi công vụ.

Ủy ban nhân dân Huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính trong năm 2020. Thường xuyên rà soát, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, cắt giảm thời gian, thủ tục hành chính không cần thiết nhằm phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp; tuyên truyền nâng cao tỷ lệ sử dụng các dịch vụ hành chính công; giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính sang Bưu điện văn hoá đối với xã Ba Sao, Nhị Mỹ, Tân Hội Trung, Bình Hàng Tây, Bình Hàng Trung.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hồng Sự phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Hồng Sự chỉ đạo thủ trưởng các ngành Huyện và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã nói trên chấn chỉnh ngay những hạn chế trong công tác cải cách hành chính từ đầu năm đến nay. Đồng thời, quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, không để tình trạng trể hẹn, quá hạn hồ sơ; tăng cường thực hiện các lĩnh vực qua hệ thống bưu chính công ích, mô hình hẹn giờ hướng dẫn và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Ông Nguyễn Hồng Sự cũng đề nghị các ngành, thị trấn tiếp tục chấn chỉnh lề lối, giờ giấc làm việc, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt việc nêu gương của người đứng đầu trong thực thi công vụ và chịu trách nhiệm về những hạn chế, sai sót trong công tác cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương mình quản lý.

Thành Sơn