Xuất bản thông tin

null Triển khai kế hoạch bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử, văn hóa giai đoạn 2022-2025

Công dân Tin tức

Triển khai kế hoạch bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử, văn hóa giai đoạn 2022-2025

Sáng ngày 23/5/2022, ông Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND Huyện có buổi làm việc với Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý dự án Huyện và UBND xã Bình Hàng Trung, Nhị Mỹ, Bình Thạnh về kế hoạch của UBND Tỉnh bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử- văn hóa xếp hạng giai đoạn 2022-2025.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo kế hoạch của Tỉnh trong giai đoạn 2022-2025 huyện Cao Lãnh sẽ được Tỉnh đầu tư kinh phí trùng tu các di tích lịch sử - văn hóa cấp Tỉnh như: Chùa Bửu Lâm, Đình Thượng Văn, Đình Mỹ Long và Triều Âm Tự, với tổng kinh phí là trên 5 tỷ đồng, UBND Huyện đối ứng 1 tỷ 981 triệu đồng, để thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Tại buổi làm việc ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND Huyện giao cho Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý dự án Hhuyện tham mưu cho UBND Huyện thực hiện tốt việc tu bổ, tôn tạo góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị di tích đúng theo quy định; Nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội về việc thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử- văn hóa xếp hạng giai đoạn 2022-2025.

Thành Ngưỡng