Xuất bản thông tin

null Triệu tập viên chức đủ điều kiện xét chuyển công tác năm 2022

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Triệu tập viên chức đủ điều kiện xét chuyển công tác năm 2022

Ngày 20/6/2022, Hội đồng xét chuyển công tác viên chức năm 2022 huyện Cao Lãnh ban hành Thông báo số 313/TB-HĐXCCT thông báo triệu tập viên chức đủ điều kiện xét chuyển công tác năm 2022, cụ thể:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 29/6/2022.

- Địa điểm: Hội trường B, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh (Số 02, đường 30/4, khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Thành phần tham dự xét chuyển công tác:

- Thành viên Hội đồng xét chuyển công tác theo Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh.

- Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn Huyện có nhu cầu tiếp nhận viên chức (theo Phụ lục 1, 2, 3 đính kèm).

- Viên chức xin chuyển công tác về huyện Cao Lãnh.

Xem chi tiết Thông báo tại đây.

Phụ lục 1.

Phụ lục 2.

Phụ lục 3.

Phụ lục 4.

Phụ lục 5.

Phụ lục 6.