Xuất bản thông tin

null Tiếp tục thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Lao động và việc làm Tin tức

Tiếp tục thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Sáng ngày 14/3/2023, Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh tổ chức họp bàn giải pháp về công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, chuyển dịch cơ cấu lao động, đào tạo nghề và giảm nghèo. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Ông Nguyễn Minh Tuấn (phải) chủ trì cuộc họp

Trong quý I/2023, UBND Huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức Phiên giao dịch việc làm tại Huyện, có 17 xã, thị trấn và 3 Trường Trung học phổ thông tham dự với gần 300 lao động và học sinh tham dự. Kết quả đến nay có 54/280 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, hiện có 213 lao động đang học định hướng. Bên cạnh thông qua Tổ tư vấn việc làm tại các xã, thị trấn đã giới thiệu việc làm cho 1.274/7.500 lao động, mở 1 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp có 25 học viện tham gia. Về công tác giảm nghèo đến cuối năm 2022 có 1.200 hộ nghèo đạt tỷ lệ 2,26%; 2.230 hộ cận nghèo tỷ lệ 4,20%.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND xã, thị trấn đề xuất các phương án khả thi, đảm bảo việc đưa người lao động sang nước ngoài làm việc theo theo chỉ tiêu đề ra. Trong đó việc đầu tiên, quan trọng là đẩy mạnh tuyên truyền, tuyển chọn lao động đáp ứng được thị trường lao động tại các nước.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ộng Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Huyện đề nghị các ngành thành viên liên quan và UBND xã, thị trấn khai thác , phân tích dữ liệu phần mềm điều tra cung cầu lao động để phân loại nhóm đối tượng để có hình thức tuyên truyền vận động phù hợp. Để thực hiện đạt kế hoạch năm 2023, đề nghị các ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Thống kê thanh niên trong độ tuổi lao động và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ lao động theo quy định. Triển khai thực hiện các lớp dạy nghề phi nông nghiệp, phấn đấu đến cuối quý II đạt ít nhất 50% chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Tiếp tục kết nối với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có năng lực, uy tín để khai thác và đưa lao động đi làm việc ở các thị trường có thu nhập cao … 

Thành Ngưỡng