Xuất bản thông tin

null Đại hội bất thường Hội Khuyến học và Cựu giáo chức huyện Cao Lãnh khoá V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Công dân Tin tức

Đại hội bất thường Hội Khuyến học và Cựu giáo chức huyện Cao Lãnh khoá V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 29/02/2024, Hội Khuyến học và Cựu giáo chức huyện Cao Lãnh tổ chức Đại hội bất thường khoá V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có bà Nguyễn Thị Nhàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Tỉnh; ông Nguyễn Minh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện; lãnh đạo các ban, ngành Huyện. Tham dự Đại hội có 43/45 đại biểu chính thức.

Ban chấp hành Hội khuyến học nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tại Đại hội đã thông qua Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 23/10/2023 của UBND Huyện về việc sắp xếp các tổ chức Hội trên địa bàn Huyện. Trên tinh thần dân chủ, thống nhất Đại hội đã thống nhất Nghị quyết tách Hội Khuyến học và Cựu giáo chức Huyện thành Hội Khuyến học Huyện và thay đổi Điều lệ Hội, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đại hội đã bầu 27 vị tham gia Ban Chấp hành Hội Khuyến học, Ban Thường vụ 08 vị, Thường trực 02 vị và ông Đặng Văn Hiếu, giữ chức vụ Chủ tịch Hội Khuyến học Huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trao giấy khen tại đại hội

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho 06 cá nhân, tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân, tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 02 tập thể đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Chủ tịch Hội khuyến học Tỉnh tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 05 cá nhân, Hội khuyến học Huyện tặng Giấy khen 01 tập thể và 05 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023. 

Thuý Nhi