Xuất bản thông tin

null Họp Ban Chỉ đạo giảm nghèo, đào tạo nghề và hỗ trợ giải quyết việc làm Huyện

Lao động và việc làm Báo chí với Đồng Tháp

Họp Ban Chỉ đạo giảm nghèo, đào tạo nghề và hỗ trợ giải quyết việc làm Huyện

Ngày 8/3/2021, Ban Chỉ đạo giảm nghèo, đào tạo nghề và hỗ trợ giải quyết việc làm huyện Cao Lãnh tổ chức cuộc họp góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung lấy ý kiến về những giải pháp cho giai đoạn 5 năm tới. Ông Bùi tấn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo, đào tạo nghề và hỗ trợ giải quyết việc làm Huyện chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Theo Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025: Dự kiến hỗ trợ dạy nghề 127 lớp, với 3.360 học viên, trong đó nghề nông nghiệp 37 lớp, với 1.110 học viên; phi nông nghiệp 90 lớp, với 2.250 học viên; bình quân hàng năm nghề phi nông nghiệp 18 lớp, với 450 học viên. Tỷ lệ lao động nông thôn học nghề phi nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt 85% trở lên. Cụ thể tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2021 72%, năm 2022 74%, năm 2023 76%, 2024 78%, năm 2025 80%. Tỷ lệ qua đào tạo nghề 2021 52%, năm 2022 54%, năm 2023 66%, 2024 58%, năm 2025 60%.

Phát biểu tại cuộc hop, ông Bùi tấn Phước chỉ đạo giai đoạn 2021-2025 tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm cho lao động nông thôn. Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, phối hợp triển khai nhanh, có hiệu quả các chính sách về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tư vấn học nghề, việc làm và vận động người lao động tham gia học nghề; đổi mới chương trình và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông để học sinh có thái độ đúng đắn về học nghề và chủ động lựa chọn các loại hình học nghề phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của mình.

Đặc biệt, quan tâm đào tạo nghề phù hợp, đảm bảo cho lao động thuộc hộ nghèo có nhu cầu được tiếp cận các chính sách hỗ trợ liên quan đến dạy nghề, tạo việc làm, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng…Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch; trực tiếp tham mưu, đề xuất các giải pháp để thực hiện công tác đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn; hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể hoá các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện; chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện bổ sung có mục tiêu kinh phí đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn, quản lý và sử dụng đảm bảo đúng quy định.

Thành Ngưỡng