Xuất bản thông tin

null Họp mặt ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Họp mặt ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

Để hỗ trợ cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong việc tiếp xúc với cử tri nơi ứng cử, đảm bảo theo quy định. Ngày 26/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lãnh tổ chức họp mặt các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bà Nguyễn Thanh Thúy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện chủ tọa Hội nghị.

Quang cảnh buổi họp mặt

Theo luật định, huyện Cao Lãnh được bầu 35 đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã lựa chọn 61 ứng cử viên đảm bảo đúng thành phần, cơ cấu. Tại buổi họp mặt, các ứng cử viên nghe trình bày Nghị quyết của Ủy ban Bầu cử Huyện về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử ở từng đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân Huyện nhiệm kỳ 2021-2026; thông tin về tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện trong quý I/2021 và những định hướng lớn của huyện trong thới gian tới; triển khai kế hoạch gặp gỡ và tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của người ứng cử; trang bị kiến thức pháp luật có liên quan đến người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật; hướng dẫn kỹ năng xây dựng chương trình hành động và vận động bầu cử theo quy định. 

Thành Sơn