Xuất bản thông tin

null Tăng cường thông tin, tuyên truyền về bầu cử

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về bầu cử

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có công văn về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xe cổ động tuyên truyền bầu cử trên địa bàn huyện Cao Lãnh

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền tài liệu Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Hội đồng bầu cử quốc gia phát hành, trong đó, kết hợp tuyên truyền các nội dung có liên quan tại địa phương: việc công bố các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở từng đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh; khu vực bỏ phiếu và danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu; danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo từng đơn vị bầu cử sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp công bố; việc phối hợp tổ chức cho người ứng cử thực hiện việc vận động bầu cử theo quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công khai, bình đẳng và an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân tìm hiểu, mạn đàm tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu nơi cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, nhân dân sẽ thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử. 

Phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan kịp thời xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) đối với người ứng cử thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật. Từ ngày 13/5/2021 trở đi, các cơ quan phụ trách bầu cử ngừng giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

Đối với cơ quan, đơn vị được trưng dụng trụ sở làm Phòng bỏ phiếu: phối hợp với Tổ bầu cử và các cơ quan có liên quan tổ chức trang trí phòng bỏ phiếu, tổ chức bỏ phiếu bầu cử trong ngày 23/5/2021 và tạo thuận lợi cho Tổ bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu,...

Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử tăng tần suất và thời lượng thông tin, tuyên truyền; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã và hệ thống thông tin cơ sở tăng tần suất và thời lượng tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguồn: 330/STTTT-TTBCXB

            Hoàng Phúc