Xuất bản thông tin

null Khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021

Sáng 24/6, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021. Ông Bùi Tấn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện/Chủ tịch hội đồng tuyển dụng, các thành viên hội đồng, Ban giám sát đến dự.

Ông Bùi Tấn Phước phát biểu khai mạc kỳ thi

Các ứng viên tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải trãi qua 2 vòng thi: vòng 1, thi trắc nghiệm môn kiến thức chung và tin học; sau khi đạt vòng 1 ứng viên sẽ tiếp tục thi vòng 2 với hình thức phỏng vấn trực tiếp trả lời những câu hỏi có liên quan lỉnh vực dự tuyển được hội đồng thông báo đề cương ôn tập trước đó; đối với nội dung thi trắc nghiệm môn kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đối với môn tin học có 30 câu hỏi về kiến thức tin học cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn.

Quang cảnh buổi lễ khai mạc

 Kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021 của huyện Cao Lanh có 17 chỉ tiêu gồm: Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán, Địa chính - Nông nghiệp - xây dựng và Môi trường, Văn hóa - Xã hội, Tư pháp - Hộ tịch.

Việc tổ chức tuyển chọn công chức cấp xã nhằm chọn ra những người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, chuẩn hóa đội ngũ công chức cấp xã đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; xây dựng nguồn cán bộ, công chức kế thừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chính quyền cấp cơ sở.

 Trần Ngộ