Xuất bản thông tin

null Kỳ họp thứ hai HĐND xã Phong Mỹ

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Kỳ họp thứ hai HĐND xã Phong Mỹ

Ngày 23/08/2021, Hội đồng nhân dân xã Phong Mỹ khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ hai để xem xét các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND Huyện tham dự.

Trong 6 tháng đầu năm, xã luôn chủ động, quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời nỗ lực, quyết tâm cao triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Đơn cử như: diện tích xuống giống lúa đạt 100%, cây công nghiệp ngắn ngày đạt 84%, tổng thu ngân sách đạt trên 56% kế hoạch. Các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm triển khai. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. 

Trong 6 tháng cuối năm, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của xã nằm trong bối cảnh chung của Huyện là tiếp tục phải ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị của xã Phong Mỹ và toàn thể người dân cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân và thống nhất, đề ra những quyết sách đúng đắn, tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết về: phê chuẩn tồng quyết toán ngân sách nhà nước xã năm 2020; phương hướng hoạt động HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; chương trình giám sát HĐND xã năm 2022; kết quả miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung chức Phó Trưởng ban Kinh tế HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Minh Thông