Công khai lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường và Nông nghiệp

Trang chủ Công khai TNMT_NT

Công khai lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường và Nông nghiệp

STT

Nội dung

Xem chi tiết

01

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Petrolimex - cửa hàng 11, 12, 13

Xem chi tiết nội dung

02

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án đầu tư nhà máy sản xuất phân bón Nông Thịnh Phát

Xem chi tiết nội dung

03

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Cửa hàng Vật liệu xây dựng Lê Mến

Xem chi tiết nội dung

04

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Trang trại nuôi vịt thịt lạnh Thành Thảo”

Xem chi tiết nội dung

05

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở xưởng sản xuất trái cây sấy Thịnh Phát

Xem chi tiết nội dung

06

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Nhà xưởng sản xuất phân bón hữu cơ có công suất 8.000 tấn/năm và phân bón lá 200.000 lít năm - Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất phân bón Toàn Cầu

Xem chi tiết nội dung

07

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án nhà máy trái cây sạch T&H

Xem chi tiết nội dung

08

Công khai Kế hoạch sử dụng đất huyện Cao Lãnh năm 2023

Xem chi tiết nội dung

09

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của các Trạm y tế trên địa bàn Huyện

Xem chi tiết nội dung

10

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư Showroom giới thiệu trãi nghiệm sản phẩm sen Đồng Tháp

Xem chi tiết nội dung

11

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cửa hàng kinh doanh xăng dầu nhớt Hữu Tình (xã Phương Trà)

Xem chi tiết nội dung

12

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Xưởng phối trộn phân bón Nam Việt

Xem chi tiết nội dung

13

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Cửa hàng vật liệu xây dựng Bảy Phu

Xem chi tiết nội dung

14

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH SX TM Đặng Thư

Xem chi tiết nội dung

15

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Bến vật liệu xây dựng Nguyễn Tín (An Bình)

Xem chi tiết nội dung

16

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Bến vật liệu xây dựng Nguyễn Tín (Tân Nghĩa)

Xem chi tiết nội dung

17

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Nhà máy trộn phân NPK Sếu đầu đỏ - Chi nhánh Đồng Tháp

Xem chi tiết nội dung

18

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Nhà máy Xay xát và lao bóng gạo Kế Đào

Xem chi tiết nội dung

19

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cở sở công ty TNHH Quang Vinh Food

Xem chi tiết nội dung

20

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lãnh

Xem chi tiết nội dung

21

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Cửa hàng xăng dầu phước nhân số 8 – Tám Đô”

Xem chi tiết nội dung

22

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Cửa hàng xăng dầu phước nhân số 6”.

Xem chi tiết nội dung

23

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cao Lãnh.

Xem chi tiết nội dung

24

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cao Lãnh.

Xem chi tiết nội dung

25

Tổ chức lấy ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Cao Lãnh.

Xem chi tiết nội dung

26

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cao Lãnh gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem chi tiết nội dung

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu