HUYỆN UỶ CAO LÃNH

Trang chủ Huyện uỷ

HUYỆN UỶ CAO LÃNH

LÃNH ĐẠO HUYỆN UỶ CAO LÃNH

Description: C:\Users\LHN\Pictures\nen trang.jpg

Đ/c  Huỳnh Thị Hoài Thu

Tỉnh uỷ viên/Bí thư Huyện uỷ/Chủ tịch HĐND huyện Cao Lãnh

Email:  hoaithucaolanh@gmail.com

SĐT: 09 13 841 559

 

 

Description: C:\Users\QTM\Desktop\HDND bat thuong 2017\LeChiThien.JPG

Đ/c Lê Chí Thiện

Phó Bí thư Huyện uỷ/Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh

Email: chithienvpdt@gmail.com

SĐT: 0949.57.1616

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Nút: app07-ctt:-1