HUYỆN UỶ CAO LÃNH

Trang chủ Huyện uỷ

HUYỆN UỶ CAO LÃNH

LÃNH ĐẠO HUYỆN UỶ CAO LÃNH

Description: C:\Users\NT\Desktop\Cap nhat TCHU\LCThien.jpg

Đ/c Lê Chí Thiện

Bí thư Huyện uỷ/Chủ tịch HĐND huyện Cao Lãnh

Email: chithienvpdt@gmail.com

SĐT: 0911.86.3916

Description: C:\Users\NT\Desktop\Cap nhat TCHU\BTPhuoc.jpg

Đ/c Bùi Tấn Phước

Phó Bí thư Huyện uỷ

Email: btphuoc71@gmail.com

SĐT: 0949.188.789

Description: C:\Users\DELL_QTM\Downloads\anh the Trung (xanh)1.jpg

Đ/c Nguyễn Thế Hồng Trung

Phó Bí thư Huyện uỷ

Email: Đang cập nhật.

SĐT: Đang cập nhật.

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu