UBND XÃ, THỊ TRẤN

Nội dung:

UBND XÃ, THỊ TRẤN

---------o0o----------

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Mail công vụ

1. UBND xã Phong Mỹ

Nguyễn Thành Long

Bí thư ĐU/Chủ tịch

0908340404

ntlong.hcl@dongthap.gov.vn

Phạm Chí Hiếu

Phó Chủ tịch

0902852343

pchieu.hcl@dongthap.gov.vn

Cao Thành Đông

Phó Chủ tịch

ctdong.hcl@dongthap.gov.vn

2. UBND xã Tân Nghĩa

Trần Thị Thanh Thảo

Bí thư ĐU/Chủ tịch

0385542836

tttthao.hcl@dongthap.gov.vn

Phạm Thị Hồng Liên

Phó Chủ tịch

0975154340

pthlien.hcl@dongthap.gov.vn

3. UBND xã Phương Trà

Nguyễn Minh Luân

Chủ tịch

0917309623

nmluan.hcl@dongthap.gov.vn

Lê Thị Thắm

Phó Chủ tịch

0987136061

lttham.hcl@dongthap.gov.vn

4. UBND xã Ba Sao

Nguyễn Vĩnh Điền

Chủ tịch

0907450494

nvdien.hcl@dongthap.gov.vn

Huỳnh Trọng Nhân

Phó Chủ tịch

0917229339

htnhan.hcl@dongthap.gov.vn

Lê Văn Vui

Phó Chủ tịch

0983927242

lvvui.hcl@dongthap.gov.vn

5. UBND xã Phương Thịnh

Trần Văn Sơn

Chủ tịch

0916656715

tvson.hcl@dongthap.gov.vn

Nguyễn Thành Tân

Phó Chủ tịch

0813678687

nthanhtan.hcl@dongthap.gov.vn

6. UBND xã Gáo Giồng

Lê Chí Trung

Bí thư ĐU/Chủ tịch

0902852006

lctrung.hcl@dongthap.gov.vn

Nguyễn Thanh Dũng

Phó Chủ tịch

0839222048

ntdung.hcl@dongthap.gov.vn

Trần Triều Dương

Phó Chủ tịch

0852354555

ttduong.hcl@dongthap.gov.vn

7. UBND xã An Bình

Trương Huyền Trang

Bí thư ĐU/Chủ tịch

0989216005

thtrang.hcl@dongthap.gov.vn

Nguyễn Quốc Thắng

Phó Chủ tịch

0916939338

nqthang.hcl@dongthap.gov.vn

Trương Công Vinh

Phó Chủ tịch

0918075119

tcvinh.hcl@dongthap.gov.vn

8. UBND xã Nhị Mỹ

Nguyễn Chí Công

Bí thư ĐU/Chủ tịch

0907202300

nccong.hcl@dongthap.gov.vn

Lê Cẩm Bình

Phó Chủ tịch

0901092966

lcbinh.hcl@dongthap.gov.vn

Đặng Phương Nam

Phó Chủ tịch

0914919402

dpnam.hcl@dongthap.gov.vn

9. UBND thị trấn Mỹ Thọ

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Chủ tịch

0939368651

ntmduyen.hcl@dongthap.gov.vn

Trần Thiện Chí

Phó Chủ tịch

0913233855

ttchi.hcl@dongthap.gov.vn

Nguyễn Hoàng Ca

Phó Chủ tịch

0946067113

vhca.hcl@dongthap.gov.vn

10. UBND xã Mỹ Thọ

Nguyễn Thị Anh Thư

Chủ tịch

0907751499

ntathu.hcl@dongthap.gov.vn

 

Phó Chủ tịch

 

 

Hồ Minh Hùng

Phó Chủ tịch

0979355863

hmhung.hcl@dongthap.gov.vn

11. UBND xã Tân Hội Trung

Đặng Hữu Minh

Chủ tịch

0833230032

dhminh.hcl@dongthap.gov.vn

 

 

 

 

Dương Ngự Bình

Phó Chủ tịch

0934567035

dnbinh.hcl@dongthap.gov.vn

12. UBND xã Mỹ Hội

Đinh Hoàng Sang

Chủ tịch

0918397987

dhsang.hcl@dongthap.gov.vn

Huỳnh Vĩnh Phúc

Phó Chủ tịch

0907299231

hvphuc.hcl@dongthap.gov.vn

13. UBND xã Mỹ Xương

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Bí thư ĐU/Chủ tịch

0945464790

ntttrang.hcl@dongthap.gov.vn

Hoàng Thị Khánh Châu

Phó Chủ tịch

0867838783

htkchau.hcl@dongthap.gov.vn

14. UBND xã Bình Hàng Trung

Nguyễn Hoàng Thảo

Chủ tịch

0932039687

nhthao.hcl@dongthap.gov.vn

Phan Hồng Sơn

Phó Chủ tịch

0942171131

phson.hcl@dongthap.gov.vn

Trần Văn Tâm

Phó Chủ tịch

0939494171

tvtam.hcl@dongthap.gov.vn

15. UBND xã Bình Hàng Tây

Nguyễn Nam Bình

Chủ tịch

085 2878584

nnbinh.hcl@dongthap.gov.vn

Phan Văn Út

Phó Chủ tịch

090 3095752

pvut.hcl@dongthap.gov.vn

16. UBND xã Mỹ Long

Nguyễn Văn Sĩ

Chủ tịch

0908730532

nvsi.hcl@dongthap.gov.vn

Lê Phước Hưng

Phó Chủ tịch

0914113995

lphung.hcl@dongthap.gov.vn

17. UBND xã Mỹ Hiệp

Nguyễn Văn Bến

Chủ tịch

0932362023

nvben.hcl@dongthap.gov.vn

Nguyễn Văn Phú

Phó Chủ tịch

Cập nhật

nvphu.hcl@dongthap.gov.vn

Hồ Bé Tý

Phó Chủ tịch

0939521927

hbty.hcl@dongthap.gov.vn

18. UBND xã Bình Thạnh

Nguyễn Việt Tâm

Chủ tịch

0908203434

nvtam.hcl@dongthap.gov.vn

Huỳnh Tuấn Hiệp

Phó Chủ tịch

0705455466

hthiep.hcl@dongthap.gov.vn

Lê Thanh Long

Phó Chủ tịch

0907754110

ltlong.hcl@dongthap.gov.vn

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu