Xuất bản thông tin

null Kiểm tra cải cách hành chính năm 2020

Chi tiết bài viết TTGDNN Tin nổi bật

Kiểm tra cải cách hành chính năm 2020

Sáng ngày 28/4/2020, Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính Huyện do ông Lương Hoàng Minh – Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện làm Trưởng đoàn cùng đi có ông Đỗ Tùng Lâm - Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Huyện và các thành viên thuộc các phòng Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Tư pháp, Thanh Tra, Công an Huyện, Văn hóa – Thông tin, Tài Nguyên – Môi trường, TT Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Tân Nhuận Đông.

Ông Lương Hoàng Minh - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện – Trưởng Đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính kết luận buổi kiểm tra

Tại đây các thành viên Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế các công tác liên quan đến cải cách hành chính của địa phương như: các qui định niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các biểu mẫu, hồ sơ, thủ tục lưu trữ, qui trình giải quyết thủ tục hành chính, phần mềm một cửa, ứng dụng công nghệ thông tin....

Qua kiểm tra, Đoàn đã đánh giá cao công tác thực hiện cải cách hành chính của UBND xã Tân Nhuận Đông, tuy nhiên đoàn yêu cầu địa phương khắc phục ngay các mặc hạn chế mà thành viên Đoàn đã yêu cầu và tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động của tổng đài thông tin dịch vụ hành chính công 1022 của tỉnh Đồng Tháp, tiếp tục đề ra các mô hình cải cách hành chính để góp phần tiết kiệm và chi phí và thời gian đi lại của người dân...

Đợt kiểm tra nhằm giúp địa phương chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót và phát huy những mặt đã làm được trong công tác cải cách hành chính tại cơ sở.

Được biết, Trước đó, Đoàn kiểm tra Huyện đã kiểm tra được xã Phú Long và sẻ tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các xã còn lại và các Phòng Chuyên môn huyện./.

Đăng Phúc