Xuất bản thông tin

null PAPI năm 2019: Đồng Tháp đứng thứ 2 cả nước

Chi tiết bài viết Tuyên truyền Cải cách hành chính

PAPI năm 2019: Đồng Tháp đứng thứ 2 cả nước

Kết quả này được công bố vào sáng nay (28/4) tại Hà Nội. PAPI là Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam. Đây là chương trình nghiên cứu quan trọng về quản trị do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khởi xướng từ năm 2009.

Đồng Tháp được xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Chỉ số cao nhất (gồm 16 tỉnh, thành phố), đạt 46,72 điểm, điểm cao xếp thứ 2 cả nước (sau Bến Tre).

https://dongthap.gov.vn/documents/34223/0/PAPI1.jpg/616d27ab-a6a8-c9b4-467a-c63c87f012dd?t=1588048166668

Chỉ số PAPI gồm 08 chỉ số thành phần, mỗi chỉ số có 04 cấp độ (Cao nhất/Trung bình cao/Trung bình thấp/Thấp nhất), trong đó, tỉnh Đồng Tháp có 04 chỉ số thành phần được xếp hạng Cao nhất, gồm: Chỉ số 1: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Chỉ số 2: Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; Chỉ số 4: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Chỉ số 7: Quản trị môi trường.

02 chỉ số thành phần xếp hạng Trung bình cao gồm Chỉ số 6: Cung cấp dịch vụ công; Chỉ số 8: Quản trị điện tử. 02 chỉ số còn lại xếp hạng Trung bình thấp, đó là Chỉ số 3: Trách nhiệm giải trình với người dân; Chỉ số 5: Thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2019 khảo sát 14.138 công dân Việt Nam được lựa chọn ngẫu nhiên trên toàn bộ 63 tỉnh, thành phố. Từ năm 2009, có tới 131,501 công dân đóng góp tiếng nói trong các ấn phẩm báo cáo PAPI hằng năm. Các kết quả phân tích từ trải nghiệm và lăng kính của người dân cung cấp thông tin cho chương trình nghị sự phát triển bền vững của quốc gia và các nhà hoạch định chính sách vào thời điểm quan trọng khi Việt Nam đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho thập kỷ tới cũng như giải quyết khủng hoảng kép về y tế và kinh tế toàn cầu do đại dịch Covid-19 gây ra.

PAPI đo lường và so sánh trải nghiệm và cảm nhận của người dân về hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách và cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương ở 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam nhằm thúc đẩy xây dựng quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân.

Khánh Vy  (Nguồn: dongthap.gov.vn)