Xuất bản thông tin

null Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết cụm dân cư Xẻo Mát, xã Hòa Tân

Quy hoạch - Kế hoạch Quy hoạch - Kế hoạch

Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết cụm dân cư Xẻo Mát, xã Hòa Tân