Xuất bản thông tin

null An Hiệp triển khai thực hiện tốt mô hình “Thư chúc mừng”, “Thư chia buồn”, “Thư xin lỗi” trong cải cách hành chính

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

An Hiệp triển khai thực hiện tốt mô hình “Thư chúc mừng”, “Thư chia buồn”, “Thư xin lỗi” trong cải cách hành chính

Nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và tạo mối quan hệ gần gũi, gắn kết giữa chính quyền với người dân, góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân. Thời gian qua UBND xã An Hiệp luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính của địa phương, nhất là công tác triển khai thực hiện các mô hình về cải cách hành chính trong đó, UBNND xã đã triển khai thực hiện tốt mô hình  “Thư chúc mừng”, “Thư chia buồn”, “Thư xin lỗi”.

Ảnh trao thư chúc mừng cho công dân đăng ký kết hôn

Thông qua việc UBND xã gửi thư chúc mừng đến người dân khi có sự kiện trọng đại, tin vui như: kết hôn, sinh con,…; gửi thư chia buồn đến người dân đối với các gia đình có người thân không may qua đời; gửi thư xin lỗi đến cá nhân, tổ chức, khi giải quyết không đúng hẹn, không giải quyết kịp thời công việc hành chính của Nhân dân, tổ chức và cá nhân đến liên hệ công tác, đã tạo được  sự đồng tình, hưởng ứng của bà con Nhân dân trong toàn xã, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện đối với người dân của xã An Hiệp trong thời gian tới./.

Kim Xoa