Xuất bản thông tin

null Xã An Hiệp – Duy trì ra quân thực hiện “đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn”

Chung sức xây dựng Nông thôn mới Chung sức xây dựng Nông thôn mới

Xã An Hiệp – Duy trì ra quân thực hiện “đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn”

Ngày 30/3/2022, UBND  xã An Hiệp tiếp tục tổ chức ra quân thực hiện “đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn” năm 2022 có trên 50 người là cán bộ,  công chức, đoàn viên, hội viên và người dân thuộc 05 ấp trên địa bàn xã cùng tham gia thực hiện.

Ảnh phát hoang cây xanh trên tuyến đường

Tại mỗi buổi ra quân, đã tuyên truyền, vận động người dân, hộ gia đình nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung trên địa bàn xã và cùng với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cùng thực hiện nhiều phần việc như: phát hoang, trồng và chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, thu gom rác,…tại các cơ quan, trụ sở, trường học, tuyến đường nông thôn, khu dân cư, nhà dân tạo cảnh quan môi trường xã được chỉnh trang, nâng cao vẻ mỹ quan xã nông thôn mới.

Ảnh thu gom rác thải

Được biết, xã An Hiệp sẽ duy trì tổ chức ra quân đồng loạt dọn dẹp, vệ sinh môi trường trên địa bàn xã định kỳ vào thứ tư hàng tuần nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Kim Xoa