Xuất bản thông tin

null Tập huấn mở rộng sử dụng phần mềm quản lý văn bản cho các cơ quan trường học

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Tập huấn mở rộng sử dụng phần mềm quản lý văn bản cho các cơ quan trường học

Từ ngày 06 đến 14/4/2022,  Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện mở 05 lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành Idesk cho trên 130 lãnh đạo, viên chức phụ trách văn thư thuộc 45 cơ quan trường học thuộc huyện để thực hiện văn bản điện tử không dùng văn bản giấy.

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và Viên chức phụ trách văn thư thuộc các cơ quan trường học tham dự lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn báo cáo viên đã hướng dẫn các nội dung như: Giới thiệu phần mềm quản lý văn bản và điều hành iDeck, Thực hiện thao tác quy trình xử lý văn bản đi, đến trên phần mềm, Hướng dẫn xuất sổ văn bản đi, đến và các tiện ít của phần mềm, Cài đặt, cấu hình, sử dụng chứng thư số điện tử của cơ quan, cá nhân để ký văn bản điện tử đúng quy định, Triển khai các loại văn bản không gửi kèm văn bản giấy.

Được biết sau lớp tập huấn, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện sẻ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vi trường học thực hiện ký số đúng quy định, gửi nhận văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản nhằm nâng cao chỉ số Ứng dụng công nghệ thông tin của huyện, cải cách hành chính của huyện góp phần thực hiện chuyển đổi số của cơ quan hành chính trên địa bàn huyện./.

Trí Dũng