Xuất bản thông tin

null Ban Tổ chức Cuộc thi Tỉnh chấm điểm các tuyến đường Nông thôn mới kiểu mẫu

Chung sức xây dựng Nông thôn mới Chung sức xây dựng Nông thôn mới

Ban Tổ chức Cuộc thi Tỉnh chấm điểm các tuyến đường Nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 15/4/2022,  Ông Phạm Viết Thắng – Trưởng Phòng Quản lý Môi trường – Sở TNMT tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi xây dựng tuyến đường Nông thôn mới kiểu mẩu tỉnh Đồng Tháp, cùng các thành viên đã đến huyện Châu Thành tiến hành đi thực tế chấm điểm Tuyến đường Nông thôn mới kiểu mẩu ở các xã Tân Nhuận Đông, An Hiệp và An Nhơn.

Ảnh Ban tổ chức cuộc thi chấm điểm tại các tuyến đường

Qua đi chấm điểm thực tế ở các tuyến đường Cầu dẫn Sông dưa xã Tân Nhuận Đông với chiều dài 1000m; Tuyến đường Huyện lộ sông Tiền xã An Nhơn chiều dài 1.000m và Tuyến đường Huyện lộ sông Tiền xã An Hiệp với chiều dài 500m cho thấy, hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện huyện đã thực hiện tốt nội dung tiêu chí như: Kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn đường bộ, Tiêu chí sáng – xanh – sạch – đẹp. Các xã đã huy động Nhân dân trên địa bàn trồng cây xanh, duy trì việc cắt tỉa cỏ, trồng hoa tại 2 bên đường, đèn chiếu sáng, cột cờ và biển báo hiệu giao thông,…

Theo Ban Giảm khảo cuộc thi thì nhìn chung các tuyến đường tham gia dự thi tại các xã đều đạt theo yêu cầu chung của Ban tổ chức đề ra. Sau buổi chấm điểm thực tế Ban Giám khảo sẽ về tổng hợp các số điểm các Tuyến đường và dự kiến sẽ công bố điểm thi vào cuối tháng 4 năm 2022./.

Trí Khánh