Xuất bản thông tin

null Tỉnh khảo sát xây dựng nông thôn mới xã Hòa Tân, Tân Bình, Tân Nhuận Đông

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tỉnh khảo sát xây dựng nông thôn mới xã Hòa Tân, Tân Bình, Tân Nhuận Đông

Ngày 05/5/2020, Ông Nguyễn Phước Thiện - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, cùng các thành viên Ban chỉ đạo và Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh khảo sát tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Tân, Tân Bình và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Tân Nhuận Đông.

Đoàn làm việc tại xã Tân Nhuận Đông

Đến nay, theo đánh giá của địa phương xã Hòa Tân đạt 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó tiêu chí số 2 về giao thông chưa đạt; Đối với xã Tân Bình đã đạt 19/19 tiêu chí, xã Tân Nhuận Đông đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, trong đó 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 2 về giao thông và tiêu chí số 10 về thu nhập... các xã đã trình bày những vướng mắc cần sự hỗ trợ giúp đỡ của các ban ngành tỉnh, huyện để địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo lộ trình kế hoạch đề ra.

Đoàn khảo sát tại xã Hòa Tân

Qua đó, Đoàn đã đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của các địa phương trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên đoàn cũng đã đóng góp nhiều ý kiến đối với từng lĩnh vực cụ thể để giúp cho các địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Ngoài ra, đoàn cũng nhắc nhở các địa phương cần tập trung thực hiện các vấn đề về giao thông nông thôn, công tác vệ sinh môi trường ở các làng nghề, khu vực sản xuất và cảnh quan, môi trường khu vực nông thôn, đồng thời nhắc nhở các địa phương cần sớm thực hiện các hồ sơ thủ tục và triển khai nhanh các giải pháp thực hiện đối với các tiêu chí chưa đạt để thực hiện hoàn thành và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 nầy.

Đoàn làm việc tại xã Hòa Tân

Riêng đối với xã Tân Nhuận Đông do là xã thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao nên cần tập trung tạo các điểm nhấn trong qua trình thực hiện các tiêu chí đã thực hiện, làm tiền đề để huyện đạt chuẩn huyện Nông Thôn mới vào năm 2021./.

           

Đăng Phúc