Xuất bản thông tin

null Về việc mời tham gia chào giá hàng hóa (phân hữu cơ)

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Về việc mời tham gia chào giá hàng hóa (phân hữu cơ)

Ngày 20/4/2022, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Châu Thành ban hành Thông báo số 08/TB-TTDVNN Về việc mời tham gia chào giá hàng hóa (phân hữu cơ) gửi đến Các Công ty, Doanh nghiệp, cửa hàng thương mại, dịch vụ cung cấp phân hữu cơ như sau:

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Châu Thành, Đồng Tháp xin thông báo rộng rãi đến các công ty, cửa hàng thương mại, dịch vụ, có nhu cầu tham gia chào giá hàng hóa phân hữu cơ để hỗ trợ hình sản xuất xoài theo hướng VietGAP gắn với liên kết tiêu thụ của đơn vị.

Bảng báo giá phân hữu cơ đã bao gồm VAT như sau:

STT

Tên sản phẩm

Xuất xứ, đặc tính kỹ thuật

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

01

Phân hữu

Sản xuất tại Nhật bản, Do Công ty CP TM Xuất nhập khẩu phân bón Ohara phân phối.

  • Nhãn hiệu: ORONIC
  • Thành phần:

+ Hữu cơ 70%,

Nts 4%, P2O5 hh 2%,

K2Ohh 1%,

độ ẩm 10%.

+Dạng bột

+ Qui cách: bao 25 Kg

kg

12.500

  • Về phẩm chất: đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn qui định của ngành chuyên môn. Có hóa đơn tài chính. Có tài khoản riêng.
  • Báo giá có giá trị kể từ ngày ký đến khi có thông báo mới.

Đơn vị báo giá

(Ký tên và đóng dấu)

Báo giá xin vui lòng gửi về Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Châu Thành trước ngày 26/4/2022. Địa chỉ: QL 80, ấp An Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại : 02773.841286

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Châu Thành xin thông báo đến các công ty, cửa hàng thương mại, dịch vụ, đủ điều kiện tham dự chào giá ./.

Xem chi tiết!

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện