Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 đến ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực từ Lò Hủ Tiếu Thanh Tâm đến Cầu Tân Hựu thuộc xã Tân Nhuận Đông.

17/5/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 13 giờ 30 phút

 Trạm Tân Hựu

2

Khu vực Rạch Bà Đình thuộc xã Phú Hựu.

18/5/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Rạch Bà Đình 2

3

Khu vực từ Văn Phòng Ấp Tân Hòa đến nhà máy Ngọc Hòa thuộc xã Tân Nhuận Đông.

19/5/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 13 giờ 30 phút

Trạm Tân Hòa

4

Khu vực từ Cầu Nha Mân đến cuối ngọn Vàm Xếp Rượu thuộc xã Tân Nhuận Đông.

19/5/2022

Từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Nha Mân 2

5

Khu vực từ Cầu Sông Dưa đến cuôi Ngọn Sông Dưa thuộc xã An Nhơn.

19/5/2022

Từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Sông Dưa

6

Khu vực Rạch Bà Thậm thuộc xã Tân Phú Trung.

20/5/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 13 giờ 30 phút

Nhánh rẽ 473-10/2/12

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực huyện Châu Thành