Xuất bản thông tin

null Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Huyện

Chi tiết bài viết TTGDNN Danh bạ email, điện thoại

Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Phòng Kinh tế - Hạ tầng Huyện

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Nguyễn Thành Minh

Trưởng Phòng

02773 606441

 

Ntminh.hct@dongthap.gov.vn

 

2

Nguyễn Thanh Thuận

Phó Trưởng phòng

02773 606220

0914903738

Ntthuan.hct@dongthap.gov.vn

nguyenthanhthuanct@gmail.com

2

Phạm Dũng

Phó Trưởng phòng

02773 606335

0902854078

 

phamdungctdt@gmail.com

3

Lê Thanh Liêm

Phó Trưởng phòng

02773 606356

0939181682

Ltliem.hct@dongthap.gov.vn

liemvpub@gmail.com

4

Nguyễn Thị Lệ Huyên

Công chức

02773 840103

0946799813

Ntlhuyen.hct@dongthap.gov.vn

quynh0672002@gmail.com

5

Huỳnh Thị Thảo

Công chức

02773 840103

0334848631

Htthao.hct@dongthap.gov.vn

huynhtthao1994@gmail.com

6

Lâm Hoàng Phúc

Công chức

02773 840103

0939206706

Lhphuc.hct@dongthap.gov.vn

lamhoangphucct@gmail.com