Xuất bản thông tin

null Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện

Chi tiết bài viết TTGDNN Danh bạ email, điện thoại

Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Lê Văn Tuấn

Trưởng phòng

02773610447

0919.283.133

lvtuan.hct@dongthap.gov.vn

 

2

La Thị Mỹ Trang

Phó trưởng phòng

02773610447

0948.336.137

ltmtrang.hct@dongthap.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Tạo

Phó trưởng phòng

02773840037

0398.284.729

nttao.hct@dongthap.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Kim Dung

Chuyên viên

02773840037

0939.413.234

ntkdung.hct@dongthap.gov.vn

 

5

Nguyễn Văn Tính

Chuyên viên

02773840037

0898.050.662

nvtinh.hct@dongthap.gov.vn

 

6

Trần Thanh Tuấn

Chuyên viên

02773610447

0972575373

tttuan.hct@dongthap.gov.vn

 

7

Võ Thị Thu Phương

Cán sự

02773840037

0984.520.812

vttphuong.hct@dongthap.gov.vn

 

8

Nguyễn Thị Sơn Ca

Nhân viên

02773610447

0366.758.851

ntsca.ldtbxh.hct@dongthap.gov.vn