Xuất bản thông tin

null Đại hội đảng bộ các cơ quan khối Văn hóa - Xã hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Đại hội đảng bộ các cơ quan khối Văn hóa - Xã hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 07/5/2020, Đảng bộ các cơ quan khối Văn hóa - Xã hội tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Lê Thị Phi Yến – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, đại diện các Ban Đảng của Huyện ủy và 39 đảng viên của 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự đại hội

Đảng bộ các cơ quan khối Văn hóa - Xã hội huyện có 03 Chi bộ trực thuộc, gồm Chi bộ phòng Văn hóa và Thông tin, Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chi bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Đảng bộ hiện có 39 đảng viên tham gia sinh hoạt. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020), Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nghị quyết đề ra, theo đúng nhiệm vụ công tác chuyên môn của từng đơn vị. Với sự chỉ đạo của Đảng ủy, các chi bộ đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao, đảm bảo công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, việc làm… đều đạt kết quả cao. Ban chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo các Chi bộ xây dựng được khối đoàn kết thống nhất nội bộ. Bên cạnh đó, đảng bộ luôn tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý chuyên ngành, chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường vai trò, chức năng quản lý Nhà nước trong các hoạt động của từng đơn vị. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức. Tăng cường thực hiện văn hóa công sở, nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Đảng bộ đã chỉ đạo xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch công tác; đảm bảo làm việc nề nếp, họp định kỳ theo đúng nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị;  Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các cơ quan, đơn vị. Công tác đánh giá phân loại, khen thưởng hàng năm đảm bảo chặt chẽ, đúng qui định theo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy.

Đại hội đã thông qua dự thảo văn kiện của đảng bộ trình Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Bảng kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đảng bộ khối và dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ Huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành đảng bộ gồm 07 đồng chí, đồng chí Đỗ Nhật Định được bầu làm Bí thư, đồng chí Lê Văn Tuấn được bầu làm Phó Bí thư, bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ các cơ quan khối Văn hóa - Xã hội tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ đảng viên; nâng cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, góp phần thực hiện tốt chức năng tham mưu, quán triệt và vận động toàn Đảng bộ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác tốt các nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển Văn hóa - Xã hội, thực hiện đổi mới cơ bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nếp sống văn minh đô thị; đảm bảo an sinh xã hội và không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, lãnh đạo các chi bộ xây dựng cơ quan, đơn vị hòan thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh./.

An Khánh