Xuất bản thông tin

null Nhân rộng mô hình sáng kiến, cách làm hay trong cải cách hành chính trên địa bàn Huyện năm 2022

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Nhân rộng mô hình sáng kiến, cách làm hay trong cải cách hành chính trên địa bàn Huyện năm 2022

Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tổ chức, Ủy ban nhân dân Huyện khuyến khích các cơ quan, ngành Huyện và các xã, thị trấn nghiên cứu tìm mô hình mới, cách làm hay nhằm giúp người dân giảm bớt thời gian đi lại, chi phí thực hiện và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài việc tổ chức triển khai thực hiện các mô hình Cải cách hành chính và phương châm 06 Biết của Tỉnh. Hiện nay, Huyện tiếp tục duy trì thực hiện 07 mô hình, cách làm hay trong cải cách hành chính trên địa bàn Huyện. Cụ thể:

Mô hình “Hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính” của Ủy ban nhân dân xã Tân Phú; Mô hình “Hướng dẫn thủ tục hành chính, cấp bản sao các giấy tờ liên quan đến lĩnh vực hộ tịch cho người dân qua tài khoản Zalo thuộc thẩm quyền giải quyết” của Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Tàu Hạ; Mô hình “Tiếp nhận thủ tục hành chính tại ấp và trả kết quả tại nhà” của Ủy ban nhân dân xã An Nhơn; Mô hình Xây dựng sổ tay “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3” của Ủy ban nhân dân xã An Phú Thuận; Mô hình “Cấp bản sao chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, giấy chứng nhận khuyết tật và trả kết quả tại nhà cho người dân trên địa bàn thị trấn Cái Tàu Hạ” của Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Tàu Hạ; Mô hình “Tiếp nhận và Trả kết quả tại nhà thủ tục hành chính liên thông về đăng ký khai tử, kết hợp trao thư chia buồn - xoá đăng ký thường trú – mai táng phí (nếu có) cho người dân trên địa bàn thị trấn Cái Tàu Hạ” của Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Tàu Hạ; Mô hình “Đăng ký hộ tịch lưu động, trả kết quả tại nhà và tuyên truyền nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn xã An Phú Thuận” của Ủy ban nhân dân xã An Phú Thuận.

UBND xã Tân Phú soạn dự thảo hợp đồng, văn bản giúp cho người dân khi có nhu cầu lập hồ sơ thủ tục hành chính

Các Mô hình nêu trên thực hiện có hiệu quả, tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, giảm nhiều thời gian hướng dẫn, thời gian kiểm tra hồ sơ và giải quyết, trả kết quả trước hạn.

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện ban hành văn bản chỉ đạo nhân rộng mô hình sáng kiến, cách làm hay trong cải cách hành chính trên địa bàn Huyện năm 2022 đối với 02 mô hình, cách làm hay. Cụ thể:

- Mô hình “Soạn dự thảo hợp đồng, văn bản giúp cho người dân khi có nhu cầu lập hồ sơ thủ tục hành chính” của Ủy ban nhân dân xã Tân Phú.

- Mô hình “Đến tận nhà dân nhận hồ sơ lập thủ tục xét chế độ khuyết tật và chế độ cho người nuôi dưỡng người khuyết tật, bệnh tật” của Ủy ban nhân dân xã Tân Nhuận Đông.     

UBND xã Tân Nhuận Đông đến tận nhà dân nhận hồ sơ lập thủ tục xét chế độ khuyết tật và chế độ cho người nuôi dưỡng người khuyết tật, bệnh tật

Kết quả thực hiện Mô hình “Soạn dự thảo hợp đồng, văn bản giúp cho người dân khi có nhu cầu lập hồ sơ thủ tục hành chính” của Ủy ban nhân dân xã Tân Phú đã hướng dẫn và soạn dự thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng tặng cho, hợp đồng ủy quyền, giấy mua bán xe, … được 79 hợp đồng, văn bản; Mô hình “Đến tận nhà dân nhận hồ sơ lập thủ tục xét chế độ khuyết tật và chế độ cho người nuôi dưỡng người khuyết tật, bệnh tật” của Ủy ban nhân dân xã Tân Nhuận Đông đã tiếp nhận được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, đã hỗ trợ, tiếp nhận tại nhà được 21 trường hợp và đề nghị Huyện ban hành Quyết định trợ cấp kinh phí đối với người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật nặng được 12 trường hợp, từ đó đã kịp thời hỗ trợ và giúp đỡ cho các hộ gia đình có người khuyết tật, bệnh tật nặng giảm bớt khó khăn trong cuộc sống./.

Thành Lợi