Xuất bản thông tin

null Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp làm việc với huyện Châu Thành

Chung sức xây dựng Nông thôn mới Chung sức xây dựng Nông thôn mới

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp làm việc với huyện Châu Thành

Ngày 18/8/2022, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp – Lê Quốc Phong cùng các Sở, Ngành tỉnh đã có buổi làm việc với Huyện ủy Châu Thành về việc triển khai thực hiện Kết luận 250-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025. Tiếp và làm việc với Đoàn có Bí thư Huyện ủy Châu Thành – Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND huyện – Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện – Phan Thanh Dũng cùng Lãnh đạo các Ban Ngành Huyện và xã An Nhơn.

Ảnh Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp – Lê Quốc Phong làm việc với Huyện ủy Châu Thành và xã An Nhơn

Thực hiện Kết luận 250, Huyện ủy Châu Thành đã triển khai, chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn, các đảng ủy trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của đơn vị; đồng thời cụ thể hóa Kế hoạch lãnh đạo triển khai thực hiện bằng Kế hoạch số 100-KH/HU ngày 18/3/2022 về thực hiện Kết luận 250. Đảng ủy các xã củng cố kiện toàn Ban quản lý cấp xã; đồng thời xây dựng kế hoạch lãnh đạo triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và giảm nghèo bền vững tại địa phương, đơn vị. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị ngành huyện đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và Nhân dân.

Đến cuối năm 2021, huyện Châu Thành có 11/11 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới; xã Tân Nhuận Đông đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; huyện đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Năm 2022, huyện Châu Thành quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu có thêm xã An Nhơn đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; tập trung thực hiện các chương trình, dự án, đề án thúc đẩy, nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp, thực hiện chính sách giảm nghèo và nâng cao đời sống của nông dân. Đối với Kế hoạch thực hiện thủ tục cấp mới 100 mã số vùng trồng trong năm 2022, đến nay, huyện đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký cấp mới 18 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 433ha. Huyện Châu Thành hiện có 12 hội quán, 18 hợp tác xã; chương trình OCOP tiếp tục được triển khai thực hiện, dự kiến năm 2022 có ít nhất 6 sản phẩm mới tiềm năng tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP.

Ảnh Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - Lê Quốc Phong  tìm hiểu tình hình hoạt động Hợp tác xã Nông sản an toàn An Hòa xã An Nhơn

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm triển khai thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất cho người dân. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2022, đã hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên... được hơn 361 tỷ đồng, với 12.225 hộ vay; hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đạt 1,12%; năm 2022, huyện tiếp tục thực hiện kế hoạch giảm nghèo với tỷ lệ bình quân 1,0%/năm.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp – Lê Quốc Phong đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của huyện Châu Thành trong việc thực hiện các chủ trương liên quan đến thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, huyện Châu Thành tiếp tục củng cố, nâng cao những kết quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới; phát huy hoạt động của các thiết chế văn hóa; chủ động xây dựng phương án, có cách làm cụ thể để thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn thiếu, phấn đấu đến cuối năm 2022, huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới; xã An Nhơn phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, đồng thuận chung tay xây dựng nông thôn mới. Về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện cần tập trung xây dựng 2 ngành hàng chủ lực là nhãn và khoai lang; trong đó chú trọng khâu bảo quản, chế biến để nâng cao giá trị đối với ngành hàng nhãn; điều tiết sản lượng và tìm đầu ra ổn định cho ngành hàng khoai lang; quan tâm quy hoạch vùng trồng nguyên liệu phù hợp nhu cầu thị trường. Cùng với đó, tập trung phát triển các sản phẩm OCOP; chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã, hội quán; có giải pháp hiệu quả để giúp các hộ nghèo thoát nghèo; tập trung tận dụng tối đa nguồn lực đầu tư công...

Ảnh Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - Lê Quốc Phong khảo sát tuyến đường dẫn vào cầu Sông Dưa xã Tân Nhuận Đông

Trước đó, Đoàn đã đến tìm hiểu tình hình hoạt động Hợp tác xã Nông sản an toàn An Hòa xã An Nhơn và đến kiểm tra, khảo sát tuyến đường dẫn vào cầu Sông Dưa xã Tân Nhuận Đông huyện Châu Thành.

Trí Khánh