Xuất bản thông tin

null Trao Quyết định về công tác cán bộ

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Trao Quyết định về công tác cán bộ

Sáng ngày 18/5/2020, UBND huyện Châu Thành tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ. Ông Phạm Tấn Xiếu – Chủ tịch UBND huyện Châu Thành chủ trì buổi lễ cùng dự có ông Lương Hoàng Minh -  Phó Trưởng Phòng Nội vụ Huyện và các cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện và Phòng Y tế Huyện.

Ông Phạm Tấn Xiếu – Chủ tịch UBND Huyện Châu Thành trao Quyết định

Tại buổi lễ, ông Phạm Tấn Xiếu – Chủ tịch UBND Huyện Châu Thành đã trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn cho ông Lê Văn Đầy, Phó Trưởng phòng Y tế Huyện giữ chức vụ Trưởng phòng Y tế huyện Châu Thành và ông Tạ Chí Thái, Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Hội  đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Phát biểu tại buổi lễ nhận nhiệm vụ mới 02 đồng chí đã cảm ơn Ủy ban nhân dân Huyện đã quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện cho các đồng chí trong thời gian qua, đồng thời hứa sẽ cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tấn Xiếu – Chủ tịch UBND Huyện Châu Thành đã chúc mừng chúc mừng 02 đồng chí được bổ nhiệm và mong muốn 02 đồng chí với nhiệm vụ mới tiếp tục cố gắng, phát huy năng lực, chủ động, tiếp cận, sáng tạo trong công tác để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao./.

Thanh An