Xuất bản thông tin

null Tổ tư vấn kinh tế tập thể tỉnh Đồng Tháp làm việc tại huyện Châu Thành

Chung sức xây dựng Nông thôn mới Chung sức xây dựng Nông thôn mới

Tổ tư vấn kinh tế tập thể tỉnh Đồng Tháp làm việc tại huyện Châu Thành

Ngày 19/5/2020, Đoàn Tư vấn kinh tế tập thể tỉnh Đồng Tháp đã đến làm việc với UBND huyện Châu Thành về tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện. Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thanh Phan Thanh Dũng, cùng các ban, ngành liên quan đã  tiếp và làm việc với đoàn.

Các đại biểu tham dự

Theo báo cáo đến nay toàn huyện Châu Thành 18 HTX, với 955 thành viên, tổng vốn điều lệ là trên 5,7 tỷ đồng, trong đó có 14 HTX hoạt động trên lĩnh vực trồng trọt, 2 HTX hoạt động lĩnh vực chăn nuôi và 1 HTX thủy sản... Ngoài ra,  toàn huyện hiện có 336 tổ hợp tác sản xuất, với trên 12 ngàn tổ viên và 11 hội quán với 528 hội viên tham gia sinh hoạt... Trong thời gian qua, thông qua hoạt động mô hình hội quán, nhiều HTX, tổ hợp tác sản xuất trên địa bàn huyện Châu Thành, đã chủ động sản xuất nông sản theo quy trình an toàn, quy trình sản xuất theo hướng VietGAP, đồng thời đẫy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, làm hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm tăng tính cạnh tranh trên thị trường... Nhìn chung, mặc dù đã được củng cố và hỗ trợ của các ngành chức năng, nhưng hoạt động của các kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Châu Thành đạt kết quả chưa cao, nhất là đối với hoạt động của các HTX , hiệu quả kinh tế mang lại chưa ổn định, chưa phát huy được các thế mạnh, tiềm năng sẵn có của địa phương và của các thành viên trong HTX...

Qua đó, đoàn tư vấn kinh tế tập thể tỉnh Đồng Tháp đã đánh giá cao những kết quả về kinh tế tập thể mà huyện Châu Thành đã được trong thời gian qua. Tuy nhiên, các thành viên trong đoàn cũng đã lưu ý đối với huyện Châu Thành các vấn đề như: cần tiếp tục tập trung, đẩy mạnh phát triển hơn nửa các mô hình kinh tế hợp tác trên địa bàn huyện, chú trọng việc hoạt động đúng ngành nghề, đúng thế mạnh của HTX. Huyện Châu Thành cần quân tâm hơn nữa hoạt động của các HTX thuộc các xã Nông thôn mới và thực hiện hoàn thành quy hoạch vùng sản xuất để đạt tiêu chí huyện nông thôn mới trong năm 2021.

Đây là buổi làm việc để tổ tư vấn phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đồng Tháp, nắm rõ hơn về tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Châu Thành, để có hướng giúp huyện tháo gỡ nhanh những khó khăn vướng mắc, phát triển bền vững hơn trong thời gian tới./.

Đăng Phúc