Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022

Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 31 tháng 10 năm 2022 đến ngày 06 tháng 11 năm 2022 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

khu vực từ Vàm Trại Quán  đến Cầu Ranh Tân Phú, từ Cầu Xã Hời đến Cầu Tầm Vu thuộc xã Tân Phú Trung, và toàn bộ khu vực xã Tân Phú, từ Trường Mẫu giáo Tân Phú đến nhà Máy Lộc Sánh thuộc xã Phú Long

04/11/2022

Từ 07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút

NR Huyện Hàm tại trụ 16/59 tuyến 473-SĐ.

TBA Cầu Huyện Hàm tại trụ 16/56 tuyến 473-SĐ

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực huyện Châu Thành