Xuất bản thông tin

null Triển khai và áp dụng thực hiện phần mềm ứng dụng hỗ trợ thủ tục hành chính và kinh doanh trong cải cách hành chính trên địa bàn Huyện

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Triển khai và áp dụng thực hiện phần mềm ứng dụng hỗ trợ thủ tục hành chính và kinh doanh trong cải cách hành chính trên địa bàn Huyện

Ủy ban nhân dân Huyện Châu Thành vừa có văn bản chỉ đạo về việc khẩn trương áp dụng thực hiện phần mềm hỗ trợ thủ tục hành chính và kinh doanh trong cải cách hành chính trên địa bàn Huyện tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, địa phương về việc thao tác thực hiện và áp dụng thực hiện phần mềm hỗ trợ này nhằm tiếp tục cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đánh giá sự hài lòng của Huyện.

Thời gian qua, công tác hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện kê khai mẫu biểu, tờ khai, hợp đồng giao dịch và các loại văn bản, giấy tờ khác liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính của các công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như:

Các thủ tục hành chính hiện nay nhiều về số lượng, thường xuyên thay đổi về mẫu biểu, tờ khai; đa dạng và phức tạp về loại thủ tục hành chính; nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau gây khó khăn cho kể cả công chức và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận để kê khai thực hiện thủ tục hành chính; phương thức tác nghiệp còn mang tính thủ công truyền thống nên việc kê khai mẫu biểu, tờ khai đề thực hiện thủ tục hành chính còn chậm và lạc hậu; khó khăn đối với người dân là việc tự kê khai thủ tục hành chính gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực đất đai; khó khăn đối với cơ quan hành chính Nhà nước là mất nhiều thời gian, công sức cho việc hỗ trợ, làm thay công dân tham gia thủ tục hành chính và dễ dẫn đến phát sinh nhũng nhiễu, người dân không hài lòng và đánh giá tiêu cực đối với chính quyền nên Chỉ số đánh giá sự hài lòng của Huyện nhiều năm liền đạt kết quả không cao.

Để tiếp tục cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đánh giá sự hài lòng của Huyện. Vào đầu Tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân Huyện đã tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, địa phương về việc thao tác thực hiện và áp dụng thực hiện phần mềm hỗ trợ thủ tục hành chính và kinh doanh trong cải cách hành chính trên địa bàn Huyện.

Hiện nay, đang trong thời gian vận hành DEMO để hoàn chỉnh tất cả các lĩnh vực, thủ tục và mẫu biểu, tờ khai theo quy định hiện hành và dự kiến vận hành chính thức vào đầu năm 2023.

Ảnh Các đại biểu tham gia tập huấn

Kết quả thực hiện từ khi triển khai áp dụng cho đến nay (Từ đầu Tháng 10 đến ngày 20/10/2022), đã hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kê khai được 854 hồ sơ thủ tục hành chính các loại.

Ảnh Trang chủ phần mềm ứng dụng hỗ trợ thủ tục hành chính

và kinh doanh trong cải cách hành chính

Hiệu quả của việc áp dụng thực hiện phần mềm ứng dụng hỗ trợ thủ tục hành chính và kinh doanh trong cải cách hành chính trên địa bàn Huyện là chất lượng công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cải thiện đáng kể, nhất là các dịch vụ giao dịch thủ tục hành chính với tổ chức, cá nhân được phục vụ kịp thời theo hướng đơn giản, thân thiện, minh bạch giúp giảm tối thiểu chi phí về thời gian và chi phí trong việc thực hiện; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan, địa phương trong cải cách hành chính; năng suất, chất lượng và hiệu quả làm việc ngày càng được nâng lên, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc mang tính chuyên nghiệp; tinh thần, thái độ phục vụ được đổi mới tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện đúng chủ trương chính quyền kiến tạo, phục vụ.   

Thành Lợi