Xuất bản thông tin

null Tập huấn công tác Văn thư, lưu trữ

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Tập huấn công tác Văn thư, lưu trữ

Ngày 27/10/2022, Sở Nội vụ Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác Văn thư, lưu trữ năm 2022. Tham dự tại điểm cầu huyện Châu Thành có 109 người là lãnh đạo và công chức phụ trách công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Ảnh buổi tập huấn

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp đã triển khai các nội dung cơ bản của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư: Kỹ thuật soạn thảo văn; Hướng dẫn quản lý văn bản đi; quản lý văn bản đến; Hướng dẫn Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; Hướng dẫn xây dựng Bảng thời hạn Bảo quản hồ sơ, tài liệu và hướng dẫn xây dựng Danh mục hồ sơ trong cơ quan, tổ chức.

Buổi tập huấn báo cáo viên còn trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của đại biểu trong quá trình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị mình.

Thông qua buổi tập huấn nhằm trang bị kịp thời những kỹ năng, quy định mới về công tác văn thư, lưu trữ để cán bộ, công chức, viên chức cập nhật, vận dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ ở địa phương.

Ngân Danh – Phòng Nội vụ