Xuất bản thông tin

null Đại biểu HĐND Tỉnh, Huyện tiếp xúc cử tri ở xã An Nhơn

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Đại biểu HĐND Tỉnh, Huyện tiếp xúc cử tri ở xã An Nhơn

Ngày 25/5/2020, tại Trung tâm Học tập Cộng đồng xã An Nhơn, Ông Tô Hoàng Khương – Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp và Bà Lê Thị Phi Yến – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Châu Thành Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp, Đại biểu HĐND huyện Châu Thành, đã có buổi tiếp xúc với hơn 50 bà con cử tri xã An Nhơn.

Bà Lê Thị Phi Yến – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Châu Thành Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp, Đại biểu HĐND huyện Châu Thành phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc bà con cử tri được nghe báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội những tháng đầu năm trên địa bàn Tỉnh, Huyện. Nghe giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri trong các lần tiếp xúc cử tri trước. Qua đó bà con cử tri tiếp tục nêu lên một số ý kiến như: Các công trình giao thông nông thôn còn xây dựng chậm; tình hình ô nhiễm nguồn nước sông nông thôn do nước thải các hộ kinh doanh vẫn còn; Chính sách hỗ trợ cho hòa giải viên cơ sở còn thấp; tình hình an ninh trật tự các khu dân cư còn phức tạp; còn một số bộ phân người dân chưa y thức trong bảo vệ môi trường còn vứt rác xuống sông rạch ách hưởng môi trường xung quanh; tình trạng dùng sung điện đánh bắt thủy sản diễn ra nhiều đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý;…

Cử tri tham gia ý kiến

Qua các ý kiến của bà con cử tri các ngành địa phương đã giải trình cho bà con cử tri thống nhất cao, các ý kiến còn lại được Đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận tổng hợp để trình lên kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới./.

                                                                                      Trí Khánh