Xuất bản thông tin

null Khánh thành cầu Hy Vọng 211 ở xã An Khánh

Chung sức xây dựng Nông thôn mới Chung sức xây dựng Nông thôn mới

Khánh thành cầu Hy Vọng 211 ở xã An Khánh

Ngày 09/12/2022, Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, Huyện Đoàn Châu Thành cùng Quỹ Hy Vọng phối hợp UBND xã An Khánh huyện Châu Thành tổ chức Lễ khánh thành thông xe Cầu Hy Vọng 211 (Cầu Kênh Ngang) ấp An Hưng xã An Khánh.

Ảnh cắt băng khánh thành cầu Hy Vọng 211 (Cầu Kênh Ngang)

Cầu Hy Vọng 211 được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, kết cấu đạt chuẩn nông thôn mới, có chiều dài 19m mặt rộng 3,7m tổng kinh phí xây dựng trên 558 triệu đồng, trong đó Quỹ Hy Vọng tài trợ 90 triệu đồng, phần còn lại do ngân sách nhà nước hỗ trợ, cùng với người dân đóng góp kinh phí và nhiều ngày công lao động.

Trí Khánh