Xuất bản thông tin

null Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác ốp đà (ngày 05/6/2020)

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác ốp đà (ngày 05/6/2020)

Để phục vụ công tác ốp đà đường dây trung thế theo công tác tuần từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 đến ngày 07 tháng 6 năm 2020 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực

 ngừng cung cấp điện

Thời gian

ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực rạch Nghi Phụng thuộc xã An Hiệp.

05/6/2020

Từ 08 giờ 00

đến 09 giờ 30

Nhánh rẽ Nghi Phụng

2

Khu vực rạch Trãng Muống thuộc xã An Hiệp.

05/6/2020

Từ 09 giờ 30

đến 12 giờ 00

Nhánh rẽ Trãng Muống

   Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

  • Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.
  • Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.
  • Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng./.