Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022

Huyện ủy Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022

Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 19 tháng 12 năm 2022 đến ngày 25 tháng 12 năm 2022 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực từ Cầu Cái Tàu đến Bến đò Nguyễn Huệ thuộc TT Cái Tàu Hạ.

19/12/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Vàm Cái Tàu

2

Khu vực Ngọn Cai Trượng thuộc xã Tân Phú Trung.

20/12/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút

Trạm Ngọn Cai Trượng

3

Khu vực CDC Tân Phú Trung xã Tân Phú Trung.

20/12/2022

Từ 10 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Trạm CDC Tân Phú Trung 2

Trạm CDC TT Tân Phú Trung

4

Khu vực từ Cống Bà Nhưng đến Cầu Bà Quới thuộc TT Cái Tàu Hạ.

20/12/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Thị Trấn 1

Trạm Hẻm Bảy Thanh

Trạm Thị Trấn 3

Trạm Cầu Ông Phường

5

Khu vực Rạch Xẻo Lò Nhỏ thuộc xã Phú Hựu.

21/12/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Xẻo Lò Nhỏ

6

Khu vực từ Cầu Giồng Nổi đến Cầu Rạch Sạch và toàn bộ Giồng Sao Bờ Đê thuộc xã Hòa Tân.

22/12/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút

Nhánh rẽ 475-10/2-3

7

Khu vực Rạch Kênh Ông Huyện thuộc xã Hòa Tân.

22/12/2022

Từ 12 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Kênh Ông Huyện

8

Khu vực từ Cầu Mương Khai đến CDC Hòa Tân thuộc xã Hòa Tân.

23/12/2022

Từ 08 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút

Trạm CDC Hòa Tân

Trạm Cầu Mương Khai

9

Khu vực từ Rạch Hội Đồng đến Cầu Bông Trang thuộc xã Tân Bình.

23/12/2022

Từ 12 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Rạch Hội Đồng

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực huyện Châu Thành