Xuất bản thông tin

null Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp kiểm tra tại huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết TTGDNN Tin nổi bật

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp kiểm tra tại huyện Châu Thành

Sáng ngày 26/5/2020, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Đồng Tháp do ông Trần Minh Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC của huyện Châu Thành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Phạm Tấn Xiếu, lãnh đạo các phòng chuyên môn và UBND 12 xã, thị trấn tiếp và làm việc với Đoàn.


Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Châu thành

Đoàn đã tiến hành kiểm tra cải hành chính tại bộ phận một cửa huyện Châu Thành và các phòng chuyên môn huyện có liên quan và trước đó Đoàn đã kiểm tra tại UBND xã An Khánh và thị trấn Cái Tàu Hạ.

Kết quả cho thấy, đa số các loại thủ tục, hồ sơ được 2 cấp xã, huyện giải quyết đúng quy định; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì nề nếp. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng cao và đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Địa phương quan tâm xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ giải quyết TTHC cho người dân, cũng như quan tâm ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các loại thủ tục, giấy tờ.

Bên cạnh đó, công tác CCHC của địa phương còn một số hạn chế như:  nhiều hồ sơ giải quyết TTHC còn bị trễ hẹn trên phần mềm; việc thực hiện ký số văn bản điện tử chưa đảm bảo theo quy định.

Đoàn kiểm tra đề nghị, thời gian tới, UBND huyện Châu Thành thường xuyên rà soát, cập nhật, công khai đầy đủ các TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 2 cấp huyện và xã, trang thông tin điện tử của cấp huyện; tiếp tục duy trì việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; kiểm tra thường xuyên cán bộ, công chức, viên chức tham gia quá trình giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử để tránh trường hợp hồ sơ bị trễ hẹn trên phần mềm./.

Trí Dũng